Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Dyrektywa WEEE (w sprawie utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych) nakłada na producentów, importerów i sprzedawców detalicznych obowiązek zarządzania utylizacją odpadów elektrycznych i elektronicznych. Firma SGS oferuje firmom pomoc w opracowaniu i wdrożeniu strategii zachowania zgodności z tą dyrektywą.

Pierwsza dyrektywa WEEE (2002/96/WE), przyjęta przez Unię Europejską w 2003 roku, miała ma na celu minimalizację wpływu odpadów elektrycznych i elektronicznych na środowisko poprzez nałożenie na producentów, sprzedawców i importerów obowiązku ich odbioru, ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku. Od 14 lutego 2014 roku obowiązuje nowa, zmieniona dyrektywa WEEE (2012/19/UE).

Podobne przepisy obowiązują w niektórych krajach nienależących do UE.

Nasi eksperci zapewniają indywidualną obsługę mającą na celu przystosowanie procesów firmy do wymagań obowiązujących w danym kraju. Służymy pomocą w analizie właściwych wymogów i wdrożeniu praktycznego rozwiązania zapewniającego zgodność z dyrektywą WEEE, obejmującego (w zależności od potrzeb) informacje dla użytkowników, etykietowanie, rejestrację, sprawozdawczość, spełnienie obowiązków dotyczących odbioru urządzeń oraz wyznaczenie upoważnionych przedstawicieli.

Dzięki globalnej sieci biur i ekspertów firma SGS oferuje całkowicie niezależne doradztwo oraz dostosowuje porady prawne, techniczne i praktyczne w taki sposób, aby umożliwić przygotowanie właściwej strategii WEEE dla klienta.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób firma SGS może pomóc Twojej firmie.

Ponadto dyrektywa RoHS Unii Europejskiej (2011/65/UE) ogranicza zastosowanie pewnych substancji niebezpiecznych w artykułach elektrycznych i elektronicznych. Dyrektywa ta zastąpiła pierwszą dyrektywę RoHS (2002/95/WE), która została uchylona w 2013 roku. Informacje na temat usług RoHS oferowanych przez firmę SGS można znaleźć na odrębnej stronie internetowej.