Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Kiedy uprawniony organ (AHJ) w USA identyfikuje wyroby elektryczne, maszyny przemysłowe lub inne urządzenia nie posiadające znaku uznanego laboratorium badawczego, ma prawo do oznaczenia go etykietą ostrzegawczą do momentu przeprowadzenia oceny w terenie przez uznaną i kompetentną jednostkę. Korzystanie z urządzeń nie posiadających oznaczeń może spowodować kary finansowe lub zakaz działalności do momentu uzupełnienia braków.

Dzięki swojej akredytacji FEB firma SGS może przeprowadzać badania i certyfikację produktów do montażu i użytkowania zarówno w środowiskach mieszkalnych, jak i przemysłowych. Etykieta terenowa firmy SGS pomaga operatorom urządzeń pozbyć się wszelkich wątpliwości co do produktów elektronicznych lub maszyn i powoduje przywrócenie działalności często nawet tego samego dnia, w którym usługa została zaoferowana.

Firma SGS jest kompleksowym, akredytowanym źródłem dla wszystkich usług etykietowania w terenie, które mogą być wymagane USA. Świadczymy usługi dla urządzeń w terenie, produktów nie umieszczonych na liście w zakładzie, podczas przenoszenia fabryk i dla urządzeń oznaczonych etykietami ostrzegawczymi.

Skontaktuj się z SGS, aby zapewnić ciągłość pracy swoich urządzeń dzięki usłudze etykietowania w terenie.