Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Konkurencyjni przedsiębiorcy ciągle dążą do zapewnienia docelowym odbiorcom najwyższej jakości usług i produktów.

Uczestnictwo w globalnych łańcuchach dostaw i handlu krajowym lub międzynarodowym wymaga, aby Twoje produkty, systemy lub usługi były zgodne ze stosownymi przepisami i normami. Bez odpowiedniej zgodności przedsiębiorstwo ma bardzo ograniczony dostęp do rynku.

Oferowane przez SGS usługi w zakresie certyfikacji pomagają uwzględnić istotne kryteria konstrukcyjne i wymogi zgodności z przepisami od etapu projektowania do zakończenia cyklu życiowego wyrobu. Możemy określić przepisy i normy dla każdego produktu, usługi i rynku docelowego, a następnie zbadać i skontrolować różne etapy produkcji w celu zapewnienia zgodności z tymi przepisami i normami. Jeśli systemy zarządzania podlegają certyfikacji nasi audytorzy sprawdzą zgodność z wymaganiami najbardziej adekwatnych norm.   

Oferujemy kompletny pakiet certyfikacji dla wszystkich branż i sektorów dostosowany indywidualnie do konkretnych potrzeb i zapewniamy dostęp do najlepszych praktyk w skali globalnej. Jeśli musisz wykazać, że Twoje produkty lub usługi są zgodne z przepisami, normami lub krajowymi/zagranicznymi programami, nasze usługi w zakresie certyfikacji zapewnią Tobie i Twoim klientom wymagane potwierdzenie.