Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Wyposaż urządzenia bezprzewodowe swojej firmy w technologię ułatwiającą życie. Technologia komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) umożliwia dokonywanie szybkich i efektywnych płatności bezdotykowych, bezproblemowe połączenia Bluetooth® i Wi-Fi oraz łatwy transfer danych pomiędzy urządzeniami.

Laboratoria technologii bezprzewodowych firmy SGS są wyposażone i akredytowane zgodnie z certyfikatem Forum NFC, co umożliwia Twojej firmie zademonstrowanie zgodności jej urządzeń ze specyfikacjami ogłoszonymi przez Forum NFC. Korzyści płynące z certyfikacji to m.in.:

  • Umieszczanie urządzenia Twojej firmy w wykazie produktów certyfikowanych przez Forum NFC
  • Pewność, że urządzenie Twojej firmy będzie współdziałać z innymi produktami certyfikowanymi przez Forum NFC
  • Wiarygodność urządzenia Twojej firmy i zachęta dla innych firm do wyposażania go w swoje aplikacje
  • Prezentowanie znaku N Forum NFC na urządzeniu Twojej firmy, co wskazuje na powiązania z usługami NFC
  • Umieszczanie znaku certyfikacji Forum NFC na materiałach handlowych i opakowaniach produktu

Forum NFC działa na rzecz udoskonalenia technologii, zwiększenia wdrożeń i informowania społeczeństwa o interoperacyjności komunikacji bliskiego zasięgu i jej korzyściach. Wszystkie transakcje NFC mają miejsce na bardzo małym obszarze od dotknięcia do 4 cm — ta odległość oznacza, że nie ma ryzyka, by konsumenci zdecydowali się na transakcję nieświadomie.

Nasza światowa sieć doświadczonych inżynierów posiada głęboką wiedzę o technologiach bezprzewodowych, łącznie z GSM, CDMA, VCMDA, LTE, Bluetooth, Wi-Fi i innych technologiach krótkiego zasięgu. Posiadamy ponad 130 lat doświadczenia w przeprowadzaniu testów, weryfikacji i nadawaniu certyfikacji i dzięki temu jesteśmy idealnym kandydatem do bezstronnego testowania i certyfikowania urządzeń bezprzewodowych Twojej firmy.