Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Jako członek programu CB możemy pomóc Ci osiągnąć idealne rozwiązanie, czyli „jeden produkt, jedno badanie oraz jedna marka” w skali światowej, tak pożądane przez producentów i sprzedawców detalicznych.

Program CB IECEE to międzynarodowy system przeznaczony dla wzajemnej akceptacji raportów z badań oraz certyfikatów CB, obejmujący bezpieczeństwo produktów oraz podzespołów elektrycznych i elektronicznych. IEC CB to wielostronna umowa państw członkowskich oraz organizacji certyfikujących oparta na stosowaniu międzynarodowych norm (IEC). Pozwala ona producentom, który uzyskali certyfikat CB wydany przez Krajową Jednostkę Certyfikującą (NCB) na uzyskanie znaku certyfikacji od innej NCB, która została uznana w kraju lokalizacji danej NCB. 

Produkty objęte programem CB to:

 • kable i przewody,
 • akumulatory,
 • przełączniki urządzeń,
 • automatyczne sterowniki elektrycznych urządzeń do użytku domowego,
 • wyroby elektryczne do medycznego zastosowania,
 • sprzęt komputerowy i biurowy,
 • oświetlenie,
 • przyrządy pomiarowe,
 • zabawki elektryczne,
 • narzędzia przenośne,
 • sprzęt użytku domowego oraz podobny,
 • sprzęt elektroniczny,
 • sprzęt rozrywkowy,
 • transformatory bezpieczeństwa i podobny sprzęt,
 • akcesoria instalacyjne oraz urządzenia podłączeniowe,
 • sprzęt ochrony instalacji,
 • sprzęt przełączeniowy o niskim napięciu, wysokiej mocy itp.

Warunki uzyskania certyfikatu CB

Wnioski o raport z badania CB oraz certyfikat można składać do NCB akredytowanych dla danych norm IEC. Mogą one obejmować więcej niż jeden zakład produkujący dany produkt nie tylko w jednym kraju.

Po uzyskaniu certyfikatu CB, procedura uzyskania certyfikacji produktu dla danego rynku docelowego obejmuje:

 • wniosek składany w NCB na danym rynku docelowym;
 • złożenie certyfikatu badania CB;
 • złożenie raportu badania CB, uzupełnionego o dane na temat różnic krajowych, jeżeli zachodzi konieczność;
 • próbkę produktu, na wniosek NCB.

Uzyskaliśmy status NCB w wielu krajach, a nasza sieć laboratoriów badawczych o zasięgu światowym posiada uprawnienia do badania produktów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z różnymi normami programu CB.

Skontaktuj się z firmą SGS i zdobądź certyfikat CB, aby zapewnić swoim produktom dostęp do większej liczny rynków niż kiedykolwiek wcześniej.