Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Produkty elektryczne i elektroniczne podlegają przepisom o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) prawie na każdym rynku na świecie. Posiadamy największą, w pełni wyposażoną i najsprawniejszą sieć obiektów badawczych pod kątem zgodności z wymogami EMC na świecie.

Wszystkie urządzenia lub instalacje elektryczne i elektroniczne oddziałują na siebie wzajemnie, kiedy są połączone lub znajdują się niewielkiej odległości od siebie. Widzimy to, przykładowo, jako zakłócenie pomiędzy telewizorem lub odbiornikiem radiowym oraz znajdującą się w pobliżu pralką lub napowietrzną linią zasilania. Wymogi EMC opracowano w taki sposób, aby w stosownym zakresie kontrolować te skutki uboczne. Podobnie, w pojazdach wiele elementów sterowanych jest elektronicznie, a wszelkie wzajemne oddziaływania mogłyby prowadzić do awarii. Dlatego ważnym elementem jest ocena tych systemów pod kątem jakości oraz bezpieczeństwa użytkowania, z wykorzystaniem przepisów o EMC.

W skali międzynarodowej normy EMC opracowano w dwóch celach. Po pierwsze, regulują one emisje elektromagnetyczne pochodzące z elementów sprzętu, a po drugie, zapewniają odporność tegoż sprzętu na interferencję elektromagnetyczną.

Jako organizacja notyfikowana i akredytowana w zakresie certyfikacji możemy pomóc Ci we wdrożeniu przepisów o EMC.

Nasza sieć laboratoriów o zasięgu ogólnoświatowym posiada możliwości badania pod kątem EMC:

 • sprzętu radiowego i telekomunikacyjnego,
 • elektroniki motoryzacyjnej,
 • wyrobów medycznych,
 • sprzętu IT,
 • produktów do użytku domowego i komercyjnego,
 • sprzętu gospodarstwa domowego oraz narzędzi elektrycznych (do użytku domowego i przemysłowego),
 • oświetlenia,
 • sprzętu laboratoryjnego,
 • zabawek elektrycznych,
 • produktów dla przemysłu ciężkiego,
 • maszyn i sprzętu budowlanego,
 • systemów i alarmów bezpieczeństwa,
 • sprzętu kolejowego,
 • produktów zdrowotnych, sportowych oraz kosmetycznych.

Normy i dyrektywy w zakresie EMC

Jako producent lub importer sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego musisz wiedzieć, czy Twój produkt jest kompatybilny z innym sprzętem elektrycznym. W tym celu rządy wprowadziły normy i dyrektywy dotyczące EMC.

Dyrektywa UE 89/336 określa zasady dla wszystkich urządzeń i układów, które korzystają z elektryczności, począwszy od produktów zasilanych bateriami po instalacje wysokonapięciowe. Istnieję pewne odstępstwa dla produktów, które mają własne kryteria EMC.

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), 2004/108/WE, zapewnia, że sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie wytwarzał ograniczoną ilość interferencji RF, tak aby nie oddziaływać na inne urządzenia.

Dzięki naszym badaniom pod kątem EMC, Twoi klienci będą wiedzieli, że dostarczane przez Ciebie produkty spełniają odpowiednie przepisy.