Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Ochrona klienta przyczyniła się do wzrostu badań i rozwoju regulacji Współczynnika absorpcji swoistej (SAR).

SAR jest miarą szybkości z jaką ciało człowieka wchłania energię częstotliwości radiowych (RF). Terminale bezprzewodowe takie, jak GSM i GPRS, CDMA, WLAN, Bluetooth i WCDMA razem z telefonami komórkowymi emitują energię częstotliwości radiowych.

Nasze laboratoria SAR oferują badania SAR dla wszelkiego rodzaju terminali bezprzewodowych.

Zostało udowodnione, że silne promieniowanie elektryczne i magnetyczne jest niebezpieczne dla zdrowia człowieka. W rezultacie w wielu krajach wprowadzono poziomy SAR, których należy przestrzegać, aby sprzedać produkt na ich terytorium.

Kraj/ regionWartości graniczne SARPrzepisy SAR
USA i Kanada 1,6 W/Kg_1 gram (zalecane) Obowiązkowo
Australia 2,0 W/Kg_10 gram (zalecane) Obowiązkowo
UE 2,0 W/Kg_10 gram (zalecane) Obowiązkowo
Japonia 2,0 W/Kg_10 gram (zalecane) Obowiązkowo
Korea 1,6 W/Kg_1 gram Obowiązkowo
Chiny Raport na żądanie Obowiązkowo

Większość krajów i regionów opublikowało normy i przepisy dotyczące narażenia na działanie RF obejmujące poziomy SAR mające zastosowanie do mobilnych urządzeń telekomunikacyjnych. W wielu krajach badania SAR wymagane są do zatwierdzenia typu telefonów komórkowych. Brak zgodności z tymi przepisami w jednym kraju/regionie ogranicza dostęp na odpowiedni rynek.

Pokaż swoje zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa konsumentów za pomocą badań SAR przeprowadzanych przez firmę SGS.