Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Audyty socjalne, przeprowadzane przez SGS, mierzą efektywność firmy względnie szeregu czynników pomagających spełnić oczekiwania klientów i konsumentów.

Coraz częściej klienci biznesowi i konsumenci rozróżniają marki i podejmują decyzje o zakupie na podstawie czynników etycznych. Czynniki te obejmują podejście organizacji do: odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR), zgodności z przepisami i kodeksu postępowania, etycznego handlu, praw człowieka, przepisów dotyczących zatrudnienia, w tym BHP, a także odpowiedzialnych praktyk produkcyjnych. 

Dzięki swojej sieci wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów firma SGS może mierzyć efektywność Twojej firmy względem tych czynników poprzez szereg audytów socjalnych:

  • Odpowiedzialność społeczna: ISO 26000 jest dokumentem o charakterze wytycznych, choć nie stanowi normy podlegającej audytom, i przedstawia najlepsze praktyki w dziedzinie odpowiedzialności społecznej, które pozwalają organizacjom mierzyć efektywność w zakresie zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrostanu społeczeństwa oraz zgodności z przepisami.
  • amfori BSCI: amfori BSCI to wiodący system zarządzania łańcuchem dostaw, promujący zgodność z wymogami odpowiedzialności społecznej oraz usprawnienia w fabrykach i gospodarstwach należących do globalnego łańcucha dostaw.
  • Kodeks postępowania:Firma SGS oferuje organizacjom usługi obejmujące niezależny i bezstronny audyt kodeksu postępowania, który można dostosować do lokalnych przepisów, norm międzynarodowych i własnych kodeksów klientów.
  • Ethical Trading Initiative (ETI): Trójstronny Kodeks Bazowy ETI został przyjęty przez członków tej organizacji oraz przez innych sprzedawców detalicznych i marki.
  • Initiative for Compliance and Sustainability (ICS): Francuska Federacja Sprzedawców Detalicznych (FCD) opracowała program ICS, aby zachęcić dostawców do przestrzegania uniwersalnych praw człowieka oraz lokalnych przepisów dotyczących zatrudnienia.
  • SEDEX Member’s Ethical Trade Audit (SMETA): SEDEX pomaga organizacjom zarządzać danymi dotyczącymi praktyk pracowniczych, BHP, bezpieczeństwa, środowiska i etyki biznesowej w łańcuchu dostaw. SMETA uwzględnia zasady Kodeksu Bazowego ETI i dodatkowo analizuje efektywność w dziedzinie praw człowieka, praw do ziemi, odpowiedzialnych praktyk rekrutacyjnych, prawa do pracy pracowników migrujących, wdrożenia systemów zarządzania oraz obecności podzlecania i pracy z domu.
  • Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP): WRAP to organizacja typu non-profit, zajmująca się promocją oraz certyfikacją zgodnej z prawem, humanitarnej i etycznej produkcji na całym świecie.

Kodeksy branżowe

Coraz częściej organizacje branżowe wspólnie opracowują Kodeksy postępowania uwzględniające znane problemy występujące w danym sektorze. Program ICTI Care obowiązujący w przemyśle zabawkarskim czy certyfikacja Responsible Business Alliance (RBA) mająca zastosowanie w przemyśle elektorniczym oraz Responsible Jewelry Council, to tylko wybrane systemy, na podstawie których pracuje SGS.

Skontaktuj się z firmą SGS, aby dowiedzieć się, jak możemy zmierzyć efektywność Twojej firmy względem szeregu czynników uwzględnianych w audycie socjalnym.