Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS jest jedną z niewielu firm audytowych, które uzyskały kwalifikację organizacji Responsible Business Alliance (RBA) i oferują uznawane przez RBA usługi audytorskie.

Nasze usługi audytorskie uznane przez RBA zapewniają solidne ramy kontroli zgodności i efektywności dostawców pod kątem Kodeksu Postępowania RBA.

Informacje o RBA

Organizację RBA, dawniej EICC, założono w 2004 roku w celu promowania wspólnego kodeksu postępowania w branży elektronicznej oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Obecnie zrzesza ona ponad 110 firm z sektorów elektronicznego, handlu detalicznego, samochodowego i zabawkowego oraz ich dostawców na całym świecie. Aktualny protokół audytowy RBA, wersja 6.0.0, został ratyfikowany w 2017 roku i obowiązuje od 1 lutego 2018 roku.

Kodeks Postępowania RBA określa standardy, które mają zapewnić, że:

 • warunki pracy w łańcuchu dostaw branży elektronicznej są bezpieczne,
 • pracownicy traktowani są z szacunkiem i godnością, 
 • procesy produkcyjne są przyjazne dla środowiska.

Kodeks Postępowania zapewnia wyraźne i wymierne korzyści dla zakładów należących do łańcuchów dostaw, a w tym zwiększoną produktywność i jakość, zmniejszoną rotację pracowników, liczbę urazów oraz zachorowań. Umożliwia firmom wykazanie się odpowiedzialnością społeczną, gdy ubiegają się o międzynarodowe kontrakty lub rozwijają się lokalnie, w nowych kierunkach działalności biznesowej Kodeks Postępowania został powszechnie przyjęty jako standard odpowiedzialności społecznej w branży elektronicznej oraz ICT.

Zasady Kodeksu Postępowania RBA

Kodeks Postępowania RBA składa się z 5 rozdziałów, obejmujących 43 kluczowe zasady:

 • Praca
  • Swobodny wybór zatrudnienia
  • Młodzi pracownicy
  • Godziny pracy
  • Płace i świadczenia pozapłacowe
  • Humanitarne traktowanie
  • Zakaz dyskryminacji 
  • Swoboda zrzeszania się
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Bezpieczeństwo w miejscu pracy
  • Przygotowanie do sytuacji awaryjnych
  • Urazy i choroby zawodowe
  • Higiena przemysłowa
  • Praca wymagająca sprawności fizycznej
  • Zabezpieczenie maszyn
  • Warunki sanitarne, żywność i zakwaterowanie 
  • Komunikacja dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa
 • Środowisko
  • Pozwolenia środowiskowe i sprawozdania
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom i zmniejszanie zasobochłonności
  • Substancje niebezpieczne
  • Odpady stałe
  • Emisje zanieczyszczeń do atmosfery
  • Ograniczenia materiałowe
  • Gospodarka wodna
  • Zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych
 • Etyka
  • Rzetelność biznesowa
  • Unikanie niestosownych korzyści
  • Ujawnianie informacji
  • Własność intelektualna
  • Uczciwa działalność, reklama oraz konkurencja
  • Ochrona tożsamości i zakaz odwetu
  • Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców mineralnych 
  • Prywatność 
 • System zarządzania
  • Zobowiązanie firmy
  • Odpowiedzialność kierownictwa
  • Wymagania prawne i wymagania klientów
  • Ocena i zarządzanie ryzykiem
  • Cele dotyczące doskonalenia
  • Szkolenia
  • Komunikacja
  • Opinie, zaangażowanie i skargi pracowników
  • Audyty i oceny
  • Proces działań naprawczych
  • Dokumentacja i zapisy 
  • Odpowiedzialność dostawcy

Dlaczego SGS?

SGS to jedna z niewielu firm audytorskich uznana przez RBA, uprawniona do korzystania z zestawu narzędzi audytorskich RBA i dysponująca wykwalifikowanymi audytorami RBA. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku audytu przeprowadzonego przez firmę SGS zgodnie z zatwierdzonym programem audytu RBA wydany zostaje oficjalny raport z audytu RBA. To z kolei pomaga wzmocnić zaangażowanie na rzecz Kodeksu Postępowania w całym łańcuchu dostaw.

Dowiedz się, w jaki sposób usługi audytowe RBA oferowane przez firmę SGS mogą pomóc Twojej firmie oraz jej dostawcom w utrzymaniu zgodności z Kodeksem.