Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Analiza usterek przeprowadzona przez firmę SGS ocenia wewnętrzną konstrukcję Twoich urządzeń mikroelektronicznych, aby zapewnić ich ciągłą niezawodność i jakość.

Usługi firmy SGS w zakresie analizy konstrukcji oferują dokładną ocenę urządzeń klienta od jakości montażu, krytycznych wymiarów wszystkich struktur po skład pierwiastkowy materiału i rozmieszczenie domieszek półprzewodników. Wielu producentów regularnie korzysta z tych analiz usterek, aby zapewnić trwałą niezawodność i jakość swoich produktów.

Dlaczego przeprowadzamy analizę konstrukcji?

Poza oceną ogólnej jakości i efektu końcowego produktów oraz rozpoznania wad materiałów można skorzystać z tej usługi, aby uniknąć awarii i poprawić swoją wydajność. Przeprowadzamy też analizę konstrukcji przy porównaniu produktów, wykrywaniu odstępstw od wymagań umownych lub w celu monitoringu zmian procesu.

Nasi eksperci, za pomocą zaawansowanych urządzeń w specjalistycznych laboratoriach, mogą spełnić wszystkie potrzeby dotyczące analizy procesu produkcji. Jako lider rynku oferujemy szeroką gamę usług w zakresie specjalistycznych urządzeń mikroelektronicznych, co oznacza, że możesz zaufać naszej wiedzy i doświadczeniu w dziedzinie analizy produktów w najdrobniejszych detalach.

Analiza opakowań

W tej analizie przeprowadzamy:

  • Zewnętrzne badanie optyczne za pomocą światła
  • Analizę nieniszczącą za pomocą mikroskopii rentgenowskiej lub tomografii komputerowej (CT) i skaningowej mikroskopii akustycznej (SAM)
  • Wykonanie przekroju poprzecznego opakowania
  • Dekapsulację opakowania
  • Wewnętrzną kontrolę układów scalonych (IC)
  • Skaningową mikroskopię elektronową (SEM) i wykonanie przekroju poprzecznego na drodze transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) w celu określenia wszystkich wymiarów
  • Analizę materiałów
  • Profilowanie domieszek półprzewodnika za pomocą spektrometrii mas jonów wtórnych (SIMS) oraz profilowania rezystancji rozproszonej (SRP)

Skontaktuj się z SGS, aby dowiedzieć się w jaki sposób analiza konstrukcji może Ci pomóc w ulepszeniu i utrzymaniu jakości i niezawodności produktów.