Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Wstępne badania kwalifikacyjne są szybką i skuteczną usługą dostosowaną do indywidualnych wymagań świadczoną przez firmę SGS, która zapewni, że Twoje moduły i systemy PV sprostają kwalifikacji i weryfikacji projektu.

Normy dla branży solarnej są ciągle przeglądane przez branżowe grupy robocze. Poprawione wymagania badawcze prowadzą w efekcie do uzyskania bardziej sprawnych modułów PV, ale oznacza to, że w fazie opracowywania prototypu musisz mieć pewność, że sprosta wymaganiom norm IEC.

Dzięki firmie SGS wstępne badania kwalifikacyjne oferują wszystko, czego potrzeba do oceny nowych modułów przed rozpoczęciem procedury badań kwalifikacyjnych IEC. Możesz skorzystać ze wstępnej kwalifikacji kiedy:

 • Chcesz zyskać pewność, że dane dotyczące Twojego modułu są prawidłowe
 • W pełni skorzystać z raportów niezależnych laboratoriów, na przykład do przygotowania informacji dla inwestorów
 • Upewnić się, że prototyp modułu uzyska pozytywną ocenę z badań standardowych

Podczas naszej wstępnej kwalifikacji oceniamy Twoje moduły przed i po wystawieniu na działanie różnego rodzaju czynników. Odbywa się to na drodze kontroli wizualnej, badań izolacji i pomiarów cech charakterystyki. Sekwencje badań, które przeprowadzamy obejmują:

 • Badania długoterminowe
  Każda próbka zostaje poddana sekwencji połączonych badań w zakresie ciepło - wilgotność przez 1500 godz., wilgotność - zamrażanie przez 20 dni, zmiany temperatur 200 zmian, próba diody bocznikującej
 • Badania długoterminowe plus
  Niektóre próbki muszą być poddane próbom pod kątem działania UV, gorących miejsc, gradu i obciążenia mechanicznego
 • Podwójne lub potrójne symulacje klimatu
  Badanie wilgoć - ciepło przez 3000 godz., TC 600, HF 30
 • Badanie obciążenia mechanicznego
  5400 Pa, wstrząsy, badanie sejsmiczne, tunel aerodynamiczny
 • Badanie bezpieczeństwa elektrycznego i ogniotrwałości
  wg norm IEC, UL i ASTM
 • Charakterystyka temperaturowa
  Np. badanie gorących miejsc partii modułów i obrazów w podczerwieni (IR)
 • Badania elektroluminescencji (EL)

Nasza wiedza uwzględniająca globalne uwarunkowania, specjalistyczne kwalifikacje i najnowocześniejsze obiekty do badań nad energią solarną zapewniają producentom opracowywanie coraz lepszych produktów solarnych, które trafiają na globalny rynek. Jako lider rynku oferujemy nie tylko badania i certyfikację, ale jesteśmy w stanie obsłużyć cały łańcuch wartości w branży fotowoltaicznej.

Nasze usługi badawcze zapewniają Ci rzetelność i dokładność. Jesteśmy elastyczni i dopasujemy się do Twoich potrzeb oferując jednocześnie szybki czas realizacji.

Skontaktuj się z firmą SGS, aby dowiedzieć się, w jaki sposób usługi w zakresie wstępnych badań kwalifikacyjnych mogą pomóc Twojej firmie.