Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Certyfikacja zgodności z normą BRC Global Standard for Consumer Products, oferowana przez SGS, stanowi potwierdzenie zobowiązania firmy do wytwarzania bezpiecznych, funkcjonalnych i zgodnych z prawem produktów.

Dowiedz się więcej o certyfikacji zgodności z normą BRC. Klienci regularnie wymagają certyfikacji w ramach procedur zatwierdzania dostawców. Uzyskaliśmy aprobatę BRC i możemy oferować certyfikację zgodności z normą BRC dotyczącą bezpieczeństwa produktów.

Dlaczego warto wybrać certyfikację zgodności z normą BRC Global Standard for Consumer Products oferowaną przez SGS?

Certyfikacja zgodności z normą BRC Global Standard for Consumer Products, oferowana przez SGS, pomoże Twojej firmie spełnić oczekiwania klientów dotyczące bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych poprzez potwierdzenie, że posiada ona plany, programy i systemy wymagane przez normę BRC. Są to:

  • System zarządzania ryzykiem, który zapewnia, że produkty spełniają odpowiednie wymagania dotyczące projektu, funkcjonalności i zgodności z prawem
  • System zarządzania jakością szczegółowo określający politykę organizacyjną oraz w zakresie zarządzania, niezbędną do stworzenia ram prowadzących do spełnienia wymagań normy BRC
  • Środki kontroli procesów dotyczące warunków projektowania i działalności operacyjnej potrzebnych do wytwarzania bezpiecznych i zgodnych z prawem produktów, uwzględniające ogólne zagrożenia ujęte w dobrych praktykach produkcyjnych
  • Zobowiązanie kierownictwa wyższego szczebla do zapewnienia zasobów koniecznych do spełnienia wymagań normy BRC

Światowy lider w dziedzinie usług certyfikacyjnych

Nasza światowa sieć umożliwia oferowanie certyfikacji bez względu na lokalizację klienta lub jego dostawców, na każdym etapie międzynarodowego łańcucha dostaw. Korzystamy z pomocy audytorów posługujących się miejscowym językiem i znających lokalną kulturę, co pomaga zapewnić, że firma i jej dostawcy przestrzegają dobrych praktyk zarządzania bezpieczeństwem oraz spełniają wymagania normy BRC.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o certyfikacji zgodności z normą BRC Global Standard for Consumer Products.