Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Zapewnij, że klienci otrzymają towary w odpowiednim stanie i unikaj strat spowodowanych transportem i przenoszeniem dzięki niezawodnym opakowaniom dobrej jakości.

Badania materiałów opakowań oferowane przez firmę SGS są proste, szybkie i niedrogie. Zapewnimy, że materiały opakowań spełniają Twoje specyfikacje i stanowią wymagane zabezpieczenie.

Badania opakowań i papieru z wykorzystaniem procedur ISTA i ASTM D-4169 pomogą zminimalizować uszkodzenia i degradację produktu podczas transportu i dystrybucji. Przeprowadzamy badania obejmujące: testy fizyczne i mechaniczne (uderzeniowe, wibracyjne, składowania, itp.), starzenia i zachowania w warunkach atmosferycznych, wytrzymałości materiałów, jakości druku, substancji chemicznych, badania ISTA i badania opakowań mających kontakt z żywnością.

W UE opakowania i odpady opakowań są regulowane dyrektywą 94/62/WE. W przypadku wyższego poziomu ochrony środowiska opakowania mogą być także badane na zgodność z dyrektywą 94/62/WE dotyczącą redukcji metali ciężkich, decyzją 97/129/WE o harmonizacji środków krajowych oraz decyzją 1999/177/WE dotyczącą warunków odstępstwa dla skrzyń i palet z tworzyw sztucznych.

W Stanach Zjednoczonych Toxic Packaging Clearinghouse (TPCH) promuje ustawę modelową Model Toxics in Packaging Law.

Skorzystanie z usług zakresie ISTA (International Safe Transit Association) oferowanych przez certyfikowane laboratorium firmy SGS zapewnią Ci komfort. Jeśli wzór opakowania uzyska pozytywny wynik z badań ISTA masz pewność, że będzie chronić produkt przed oczekiwanymi zagrożeniami występującymi podczas transportu. Pogram badań pod kątem transportu ISTA (Transit Tested) zapewni korzyści w postaci zwiększonej ochrony i mniejszych strat, mniejszej ilości lub braku reklamacji, krótszego okresu opracowania produktu i większej satysfakcji klienta. Członkowie zakwalifikowani do ISTA mogą zamieszczać na swoich opakowaniach znak certyfikacji badania pod kątem transportu.

Nasze laboratoria badające rozwiązania dla opakowań transportowych posiadają certyfikaty ISTA, NMFC, UN/DOT, IATA i wykonują całą gamę procedur ASTM i TAPPI. Posiadamy także akredytację COFRAC na badania kontaktu z żywnością.

Badane produkty opakowań pierwotnych i wtórnych obejmują tekturę falistą i tworzywa sztuczne, torebki plastikowe i papierowe, pudła tekturowe, palety, butelki plastikowe i folię oraz szkło.

Zwiększ satysfakcję klienta i zmniejsz straty dzięki badaniom materiałów opakowań oferowanym przez firmę SGS.