Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Audyty środowiskowe, oferowane przez firmę SGS, dają pewność, że fabryki i dostawcy spełniają krajowe oraz międzynarodowe przepisy.

Aby dać klientowi pewność, że jego fabryki i dostawcy spełniają krajowe oraz międzynarodowe przepisy bądź dobre praktyki branżowe dotyczące zarządzania środowiskowego, firma SGS przeprowadza na całym świecie audyty środowiskowe. Do wyboru są dwa rodzaje audytu:

 • Audyt środowiskowy  wnikliwa analiza i plan działań naprawczych
 • Program doskonalenia dostawcy  audyt, szkolenie i coaching dostawcy pod kątem zapewnienia zgodności z podstawowymi praktykami oraz wspierania ciągłego doskonalenia w celu wprowadzenia postępowych i ambitnych praktyk

Nasz program audytów koncentruje się na następujących elementach:

 • systemach zarządzania ochroną środowiska,
 • zużycia energii, transportu i gazów cieplarnianych,
 • emisji do atmosfery,
 • zużycia wody, w tym ścieków,
 • zarządzania odpadami,
 • zapobiegania zanieczyszczeniom/substancjom niebezpiecznym i potencjalnie niebezpiecznym,
 • zapobiegania dużym wypadkom i zarządzaniu nimi,
 • zapobieganiu zanieczyszczeniu ziemi/gleby oraz wód gruntowych,
 • zagospodarowaniu przestrzennemu i bioróżnorodności.

Współpraca branżowa

Opracowana przez firmę SGS lista kontrola oceny zgodności środowiskowej opiera się na programie GSCP EMS. Można ją stosować do każdej kategorii produktów. Inicjatywy branżowe opracowują narzędzia do oceny efektywności łańcucha dostaw i wspierania ciągłego doskonalenia:

 • indeks Higg organizacji Sustainable Apparel Coalition
 • program Zerowego Uwalniania Substancji Niebezpiecznych (ang. Zero Discharge of Hazardous, w skrócie ZDHC)

Firma SGS jest również aktywnym członkiem grup branżowych Sustainable Apparel Coalition i ZDHC. Eksperci firmy SGS mają swój wkład w prace nad modułem Obiekty (ang. Facilities) indeksu Higg i są aktywnie zaangażowani w program weryfikacji indeksu Higg.

W zależności od celów klienta, firma SGS może pomóc w opracowaniu kompleksowego programu wspierającego wdrożenie praktyk doskonalenia oraz w zarządzaniu tym programem. Wstępną ocenę można połączyć z dostosowanymi od potrzeb danej placówki rozwiązaniami w dziedzinie szkolenia, monitoringu, coachingu i certyfikacji. To kompleksowe rozwiązanie obejmuje zwykle:

 • szkolenie w zakresie indeksu Higg, w celu wyjaśnienia wyników oceny Higg i pomóc w przygotowaniu planu zwiększenia efektywności,
 • warsztaty dotyczące kontroli nad substancjami niebezpiecznymi, które pomogą placówkom we wdrożeniu dobrych praktyk zarządzania chemicznego,
 • badanie ścieków zgodnie z odpowiednimi wytycznymi ZDHC celem monitorowania jakości ścieków oraz zidentyfikowania przyczyny źródłowej potencjalnych problemów,
 • ocenę energetyczna przeprowadzona przez eksperta w dziedzinie zarządzania energią, w celu opracowania średnio-/długoterminowego planu zwiększenia wydajności energetycznej i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych,
 • wykorzystanie narzędzia Bluesign bluefinder w celu wsparcia pozyskiwania bezpiecznych substancji chemicznych,
 • inne rozwiązania mogą zostać opracowane w zależności od celów klienta.

Poproś o konsultację z jednym z naszych ekspertów, aby uzyskać więcej informacji i otrzymać propozycję dostosowaną do swoich potrzeb.