Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Ocena „extractables and leachables” w produktach (bio)farmaceutycznych jest ważnym stadium w procesie opracowywania produktu. Sprzęt produkcyjny, a także pierwotne i wtórne opakowania są potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń.

Istnieje prawdopodobieństwo, że dodatki monomerowe i polimerowe, takie jak przeciwutleniacze, plastyfikatory, stabilizatory, barwniki, katalizatory metalowe i inne szkodliwe chemikalia, mogą przenikać do produktu podczas magazynowania. Firma SGS dostarcza kompleksowe usługi w zakresie testowania ekstrahentów znajdujących się w materiałach pojemników oraz substancji wypłukiwanych w gotowych produktach. Testy te wykonywane są w laboratoriach zgodnych z cGMP korzystających z technologii wykrywających stężenia na poziomie ultraśladów.

Testy „extractables", testy „leachables"

 • Planowanie strategii badania i ewaluacja danych na podstawie dostępnych informacji
 • Opracowanie dostosowanego projektu badania dotyczącego substancji extractables i leachables
 • Przygotowanie profilu ekstrahentów (ekstrahenty nieorganiczne i organiczne)
 • Ekstrakcje sekwencyjne i alternatywne techniki ekstrakcji izolowania ekstrahentów z materiałów opakowaniowych
 • Charakterystyka ekstrahentów za pomocą badań chromatograficznych i spektroskopowych.
 • Określenie Progu Oceny Analitycznej (AET)
 • Obliczenie progu kwalifikacyjnego na podstawie Progu Bezpieczeństwa (SCT)
 • Opracowanie metody i potwierdzenie potencjalnych substancji wypłukiwanych w produktach farmaceutycznych
 • Przeprowadzanie testów substancji wypłukiwanych w produktach farmaceutycznych, raportowanie i ocena wyników według obowiązujących wytycznych

Testy „Extractables and Leachables” i technologie badawcze

 • HPLC-MS/MS, HPLC Q-Tof, HPLC-UV, DAD
 • HS-GC, HS-GC-MS
 • GC (FID, ECD, FID-NP), GC-MS
 • GC-TEA (nitrozaminy)
 • ICP-OES, ICP-MS, AAS, IR
 • FTIR
 • TGA, DCS
 • Rentgenowska analiza fluorescencyjna
 • Przyśpieszona ekstrakcja za pomocą rozpuszczalnika (ASE)
 • Soxhlet

Prosimy o kontakt z SGS już dziś, aby mogli się Państwo przekonać, jak możemy Państwu pomóc przy testach „extractables and leachables”.