Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Dostawcy towarów i usług mają zasadnicze znaczenie dla większości producentów wyrobów medycznych, niezależnie od tego czy dostarczają oni kluczowe podzespoły, czy też zajmują się projektowaniem i produkcją całego wyrobu.

To szkolenie jest oparte na obowiązujących obecnie najlepszych praktykach kontroli dostawców, opisanych w dokumencie GHTF "Systemy zarządzania jakością - Wyroby medyczne - Wytyczne dotyczące kontroli produktów i usług pozyskiwanych od dostawców".

Poza kontrolą konwencjonalnych dostawców szkolenie szczegółowo opisuje konkretne aspekty, jakie należy rozważyć w przypadku produkcji pod marką własną lub pod własnym oznakowaniem. Uczestnicy szkolenia będą mogli wprowadzić w swoich przedsiębiorstwach skuteczniejszą i ekonomiczniejsza kontrolę dostawców oraz poprawić zarządzanie ryzykiem związanym z podwykonawstwem.

Szkolenie obejmuje analizę przypadków i pracę w grupach, która w przypadku szkolenia w zakładzie klienta może być oparta na jego wyrobach i sytuacjach z zakładu.

Już dziś skontaktuj się z SGS, aby dowiedzieć się więcej o oferowanym przez SGS szkoleniu w zakresie kontroli dostawców i marek własnych.

Ta usługa nie jest obecnie dostępna w Twoim kraju. Dysponujemy jednak siecią o zasięgu ogólnoświatowym, która nie ma sobie równych. Prosimy o kontakt w celu omówienia możliwości realizacji tej usługi.