Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi z zakresu badań materiałów świadczone przez firmę SGS są ważnym narzędziem do zmniejszania ryzyka w procesie produkcji, a w efekcie, spełnienia oczekiwań Twoich klientów.

Ukierunkowane na bezpieczeństwo, jakość i trwałość oceniają, czy używasz właściwych materiałów do wytworzenia produktów, które będą atrakcyjne na konkurencyjnych rynkach. Oceniają także kompatybilność różnych materiałów składających się na produkt.

Nasza międzynarodowa sieć ekspertów wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i metodologie do przeprowadzania szeregu badań materiałów dla klientów z różnych sektorów, które obejmują wyposażenie domu, artykuły sportowe i rekreacyjne, artykuły papiernicze i biurowe, urządzenia elektryczne i branżę motoryzacyjną.

W badaniach materiałów nie można stosować podejścia „uniwersalnego”, dlatego opieramy nasze programy na konkretnych potrzebach klientów Nasze usługi są na tyle szerokie, że spełniają potrzeby badawcze różnorodnych produktów, od badań palności tkanin dla producentów tekstyliów po analizy chemiczne i określania właściwości fizycznych wszelkiego rodzaju materiałów.

Zakres usług obejmuje wszelkie badania właściwości chemicznych, mechanicznych, fizycznych i wydajności w tym:

  • Identyfikację, charakterystykę i analizę strukturalną materiałów
  • Wydajność materiałów
  • Właściwości surowców
  • Badanie wytrzymałości i wpływu na środowisko
  • Badanie palności
  • Analizę mikroskopową

Rodzaj testów, które przeprowadzimy zależy od Twojej branży i produktu. Na przykład, przeprowadzamy szereg badań dla branży motoryzacyjnej testując materiały używane w części zewnętrznej i wewnętrznej pojazdów.

Z naszych usług z zakresu badania materiałów można skorzystać na dowolnym etapie procesu produkcji, ale zawsze kładziemy nacisk na jak najwcześniejszą redukcję ryzyka. Badanie surowców może pomóc we wcześniejszym wykryciu problemów i zaoszczędzi kosztownej wymiany narzędzi i/lub wycofania produktu na późniejszym etapie, jeśli nie spełni on wymagań przepisów.

Nasi konsultanci z laboratorium badań materiałów mogą doradzić najlepsze rozwiązania i poinformować o korzyściach z badań materiałów, niezależnie od tego, czy chodzi o wsparcie w pełnym zakresie, czy też dodatkową pomoc w okresach spiętrzenia prac. 

Firma SGS cieszy się międzynarodowym uznaniem jako dostawca usług badawczych. Wykonywane przez nas badania materiałów pozwalają Ci zachować spokój i pewność, że stosujesz właściwą kombinację materiałów pozwalającą na wprowadzenie produktu na rynek przy minimalnym ryzyku i wykażą jego trwałość, jakość i bezpieczeństwo.