Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Oferowany przez SGS program Hospitality Experience pozwala firmom z branży hotelarskiej zwiększyć możliwości pozyskiwania nowych klientów, zarządzania ryzykiem i ograniczania ryzyka oraz prezentacji hotelu biurom podróży i turystom indywidualnym.

Międzynarodowe systemy rankingowe znacząco różnią się między sobą pod względem formatu, kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i przejrzystości. Nasz program Hospitality Experience pomaga firmom wyróżnić się na rynku poprzez przedstawienie klientom, biurom podróży i firmom ubezpieczeniowym niezależnie zweryfikowanego potwierdzenia stosowanych przez obiekt praktyk dotyczących bezpieczeństwa żywności i zarządzania środowiskowego.

W odróżnieniu od innych programów certyfikacji program ten jest dobrowolny i oparty na ocenie obiektu, regularnie przeprowadzanej przez niezapowiedzianą stronę trzecią. Program daje pewność, że kierownictwo obiektu jest świadome potencjalnych zagrożeń i podejmuje odpowiednie działania w celu ich ograniczenia.

Moduły

Uwzględniając potrzeby rynkowe, program składa się z czterech kompleksowych modułów, z których każdy skupia się na konkretnym obszarze. Są to:

 • Ryzyko – bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo wody, bezpieczeństwo budynków, cyberbezpieczeństwo i ciągłość działania
 • Zrównoważony rozwój – ochrona środowiska, gospodarowanie odpadami i energoooszczędność
 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – dobro pracowników, zaangażowanie społeczności i poszanowanie różnorodności
 • Jakość obsługi – przeprowadzanie niezapowiedzianych inspekcji, przez inspektorów podających się za zwykłych gości

Wyniki audytu można wykorzystać jako punkt odniesienia oraz do porównywania różnych obiektów w kraju i zagranicą. Nasi audytorzy zapewniają spójność wyników w każdej lokalizacji, dzięki czemu wyniki audytu z różnych miejsc na świecie można ze sobą porównywać. Ponadto klienci mogą określać i analizować trendy przy użyciu narzędzia Steton.

Proces

Firmy biorące udział w programie określają moduły, które mają zostać uwzględnione oraz minimalną liczbę interwencji i regularnych, niezapowiedzianych kontroli. Liczba kontroli przeprowadzanych na miejscu może różnić się w zależności od wyników obiektu oraz określonych zagrożeń. Testowanie wszystkich próbek odbywa się w laboratorium posiadającym atest ISO/IEC 17025.

Poziomy certyfikacji HX oferowane przez firmę SGS

Obiekty spełniające kryteria programu Hospitality Experience kwalifikują się do uzyskania certyfikatu zgodności i mogą promować swój sukces, używając znaku efektywności SGS Approval Performance Mark w swojej siedzibie oraz w materiałach marketingowych. Ponadto zgodne obiekty mogą otrzymać certyfikację na jednym z trzech poziomów, w zależności od wyniku lub możliwości spełnienia wymagań każdego modułu. Poziom certyfikacji nadany obiektowi odzwierciedla jego zaangażowanie na rzecz interesariuszy. Poziomy te są następujące:

 • HX Silver – za uzyskanie wyniku 65% do 84%
 • HX Gold – za uzyskanie wyniku od 85% do 94%
 • HX Platinum – za uzyskanie wyniku co najmniej 95%

Połączenie programów obowiązkowych i dodatkowych

W uzupełnieniu do modułów obowiązkowych, program Hospitality Experience łączy niezbędne do spełnienia wymogi prawne oraz elementy najlepszych programów dodatkowych:

 • Oferowany przez SGS program monitorowania higieny
 • Codex Alimentarius CAC/RCP 1 – 1969 wer. 4 (2003)
 • Warunki wstępne HACCP
 • Kodeks Federacji Biur Podróży dot. postępowania w zakresie higieny żywności (czerwiec 2007)
 • Zmodyfikowane ograniczenia dotyczące testowania oraz pobierania wymazów: DIN 10516:2009-05, Higiena żywności - czyszczenie i dezynfekcja
 • Odpowiednie przepisy lokalne

Dlaczego warto wybrać oferowany przez SGS program Hospitality Experience?

Nasi eksperci są obecni w niemal każdym regionie świata, znają miejscowe języki, rozumieją kulturę lokalnego rynku oraz działają spójnie i niezawodnie. Stosujemy podejście oparte na harmonijnym korzystaniu z największej na świecie sieci niezależnych ekspertów w dziedzinie hotelarstwa i bezpieczeństwa żywności zapewniających certyfikowane usługi weryfikacyjne.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.