Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Zastosowanie substancji niebezpiecznych wymaga przestrzegania rygorystycznych przepisów bezpieczeństwa podczas ich stosowania i usuwania.

Każda substancja uznawana za niebezpieczną dla ludzi lub środowiska naturalnego podlega własnym rygorystycznym przepisom. Firma SGS posiada wiedzę i doświadczenie w wielu branżach i sektorach, dzięki której może udzielić szczegółowych informacji na temat systemów zarządzania substancjami niebezpiecznymi.

Posiłkując się dyrektywami WEEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) IECEE (system IEC badania zgodności i certyfikacji sprzętu i podzespołów elektrotechnicznych) oraz IECQ HSPM (zarządzanie procesami dotyczącymi substancji niebezpiecznych) możemy pomóc Ci w kompleksowym i bezpiecznym zarządzaniu stosowanymi w Twojej firmie substancjami niebezpiecznymi. Aby organizacje mogły uczestniczyć w globalnym łańcuchu dostaw, muszą spełniać wymagania określone w dyrektywie dotyczącej ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych (RoHS) oraz innych normach krajowych i światowych. Proponujemy bogatą ofertę usług badań, weryfikacji i szkoleń, aby Twoja firma mogła prowadzić działalność, wiedząc, że jej systemy zarządzania substancjami niebezpiecznymi są w pełni zgodne z przepisami.

Zespoły naszych specjalistów ds, bezpieczeństwa pracują w oddziałach na całym świecie, a ich doświadczenie w każdym sektorze przemysłu i oferowane usługi dają Ci pewność, że stosowane przez Ciebie systemy zarządzania substancjami niebezpiecznymi spełniają wymagania wszystkich odnośnych dyrektyw i przepisów.