Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Oferowana przez firmę SGS usługa zarządzania kartami charakterystki substancji niebezpiecznych spełnia wymagania rozporządzeń REACH i CLP.

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych stały się głównym narzędziem przekazywania informacji na temat substancji chemicznych w całym łańcuchu dostaw, od momentu wejścia w życie rozporządzenia REACH 1907/2006/WE. Muszą one uwzględniać nowe kryteria klasyfikacji zagrożeń oraz elementy oznakowania wymagane przez Komisję Europejską zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym klasyfikacji, oznakowania i opakowań 1272/2008/WE (CLP).

Jeśli producenci, importerzy i formulatorzy chcą nadal z powodzeniem sprzedawać swoje produkty w Europie, muszą zapewnić, że zarówno treść, jak i zarządzanie kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych (SDS) są całkowicie zgodne z ustawodawstwem europejskim.

Dlaczego SGS?

Usługi firmy SGS w zakresie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych obejmują śledzenie wszystkich zmian dotyczących kart SDS, dzięki czemu możemy pomóc klientom stawić czoła wszelkim wyzwaniom związanym z wdrażaniem oraz uzyskaniem zgodności z rozporządzeniami REACH i CLP. Nasi specjaliści, na przestrzeni 15 lat, zebrali unikalne doświadczenia w zakresie SDS i korzystają ze wsparcia dedykowanych systemów oprogramowania i obszernych baz danych. Te, z kolei, opierają się na najnowszych informacjach z wywiadu rynkowego, uzyskanych przez grupy robocze Komisji Europejskiej, federacje branżowe i władze krajowe.

Dowiedz się, w jaki sposób firma SGS może Ci pomóc w uzyskaniu pełnej zgodności w zakresie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, klasyfikacji i oznakowania.