Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Jakość jest źródłem wszystkich sukcesów w biznesie, wzmacnia mocną pozycję marki na rynku, buduje lojalność klienta i zapewnia rentowność firmy.

Dla zachowania jakości procesów i praktyk biznesowych ważne jest ciągłe doskonalenie.

W SGS rozumiemy zarządzanie jakością od jej planowania, kontroli i zapewnienia, po poprawę. Uważamy, że zarządzanie jakością jest czymś więcej niż jakością produktu czy usługi, jest sposobem jaj osiągania, utrzymania i doskonalenia. Systemy zarządzania jakością są ważne dla wszystkich firm, bez względu na ich wielkość lub złożoność.

Oferujemy usługi audytu, certyfikacji i szkolenia w zakresie systemów zarządzania jakością, takich jak ISO 9001 oraz ukierunkowane szkolenie w zakresie stosowania technik lean do usprawniania działalności oraz optymalizacji przepływu produktów i usług przez całe strumienie wartości.