Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Dzięki skutecznemu zarządzaniu reklamacjami można zmienić niezadowolonych klientów w nowe możliwości biznesowe. Zadowoleni klienci to najlepsi ambasadorzy przesiębiorstwa.

Niezadowoleni klienci opowiedzą znajomym i współpracownikom o swoich doświadczeniach, szkodząc w ten sposób reputacji przedsiębiorstwa, które często nawet o tym nie wie. Wdrożenie procesu postępowania z reklamacjami z wykorzystaniem ISO 10002 pomoże zmienić niezadowolonych klientów w zadowolonych i wykorzystać ich opinie do poprawy doświadczeń przyszłych klientów.

Procesy obsługi klienta muszą upraszczać dla klientów zgłaszanie reklamacji i rozstrzygać wszelkie pojawiające się problemy. Zarządzanie reklamacjami nie polega na zmniejszaniu liczby reklamacji, lecz na gromadzeniu przekazywanych informacji i wykorzystywaniu ich do doskonalenia przedsiębiorstwa.

Inteligentne zarządzanie reklamacjami pomoże przedsiębiorstwu poprawić standardy obsługi klienta i zapewnić skuteczny system postępowania z reklamacjami, który wyróżni przedsiębiorstwo wśród konkurencji. Prowadzony przez SGS audyt zarządzania jakością według ISO 10002: Zadowolenie klienta świadczy o tym, że przedsiębiorstwo interesuje się opiniami klientów oraz skutecznie gromadzi reklamacje składane przez klientów, zarządza nimi i rozstrzyga je.

Certyfikacja zgodności z ISO 10002 zapewni przedsiębiorstwu wysokiej jakości, niezawodny system zarządzania reklamacjami, charakteryzujący się następującymi cechami:

  • widoczność
  • dostępność
  • reaktywność
  • obiektywność
  • poufność
  • nastawienie na klienta
  • odpowiedzialność
  • ustawiczne doskonalenie

Możemy przeprowadzić ocenę luk systemu zarządzania w przedsiębiorstwie względem wymogów ISO 10002 lub przeprowadzić przedsiębiorstwo przez pełny proces certyfikacyjny.

Nasze podstawowe szkolenie z zakresu ISO 10002 opracowano pod kątem zapewnienia każdemu przedsiębiorstwu zasadniczych informacji o wymogach ISO 10002. Dalsze szczegóły można uzyskać, kontaktując się z lokalnym przedstawicielem SGS.

Nawiąż współpracę z firmą SGS, aby poprawić swoje standardy obsługi klienta i zarządzania reklamacjami poprzez wdrożenie ISO 10002.