Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Amerykańska ustawa w sprawie poprawy bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych (CPSIA) z 2008 r. wprowadziła zmiany w przepisach obowiązujących producentów, importerów, producentów marek własnych oraz dystrybutorów produktów konsumenckich.

Niektóre produkty konsumenckie sprzedawane w USA muszą obecnie posiadać świadectwo ogólnej zgodności poświadczające, że produkty spełniają stosowne zasady bezpieczeństwa, potwierdzone badaniami. Jednak w odniesieniu do produktów dla dzieci obowiązują jeszcze bardziej rygorystyczne przepisy, obejmujące:

  • Obowiązkowe niezależne badania i certyfikację wykonywane przez akredytowane laboratorium
  • Ograniczenia dotyczące stosowania ołowiu w materiałach składowych 
  • Niższą zawartość ołowiu w farbach i powłokach powierzchniowych
  • Niższe limity lub zakaz stosowania niektórych ftalanów
  • Obowiązkowa zgodność z normą bezpieczeństwa zabawek (ASTM F963)

Mimo, że podstawowe przepisy nie wyglądają na skomplikowane, kryją w sobie wiele problemów prawnych. Usługi z zakresu CPSIA oferowane przez SGS mają przeprowadzić Cię przez gąszcz przepisów, aby Twoja firma wiedziała, które normy musi spełnić i jak to zrobić. Obowiązek utworzenia świadectw ogólnej zgodności spoczywa na poszczególnych importerach i producentach, dlatego biorąc pod uwagę ogromne kary finansowe w przypadku niespełnienia tych wymogów przez Twoją firmę, usługi naszej firmy są nie do przecenienia. Podobnie sprawą najwyższej wagi jest przeprowadzenie badań w ramach certyfikacji produktów dla dzieci z największą precyzją i przy minimalnym zamieszaniu, tak aby wprowadzenie na rynek produktów Twojej firmy odbyło się możliwie szybko i bezproblemowo.

Ze względu na szeroki zakres obowiązywania wytycznych CPSIA możemy przygotować program dostosowany do potrzeb wszystkich klientów, ich wymogów i zasad bezpieczeństwa, których muszą przestrzegać.

Usługi firmy SGS oferowane są w dwóch kategoriach:

  • Programy konsultacyjne przygotowujące strategię z zakresu CPSIA, uzupełnione o usługi badania CPSIA, jeśli istnieje konieczność przetestowania produktów 
  • Programy szkoleniowe z zakresu najlepszych praktyk odnośnie do zapewniania zgodności z CPSIA dla wszystkich pracowników, wykonawców i dostawców w łańcuchu dostaw.

Dzięki międzynarodowej reputacji firmy pomagającej klientom w spełnianiu norm prawnych, firma SGS jest oczywistym wyborem dla klientów, którzy chcą sprzedawać swoje produkty na rynku amerykańskim.