Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Nasza specjalistyczna wiedza dotycząca tego sektora może być dla Ciebie źródłem informacji na temat każdego aspektu w tej dziedzinie i może zapewnić, że wszystkie wymogi zostaną spełnione, bezpieczeństwo będzie uwzględnione na każdym etapie, a wpływ na środowisko ograniczony.

Energetyka: SGS dysponuje możliwościami, które pomogą Ci zbudować silniejszą firmę.

Współczesny świat nie może funkcjonować bez przewidywalnej i niezawodnej produkcji, dystrybucji i dostaw energii. Branża energetyczna jest wieloaspektowa i zróżnicowana, składają się na nią różne dyscypliny i procesy.

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie pomagać firmom z branży energetycznej w prowadzeniu działalności w sposób płynny, opłacalny i rzetelny.  Dysponujemy specjalistyczną wiedzą w szczególności w poniższych dziedzinach.

Branża produktów naftowych

Pomagamy firmom z branży naftowej, rafineriom, niezależnym firmom magazynującym, rurociągom, dystrybutorom hurtowym, firmom transportującym paliwa i operatorom stacji benzynowych sprzedającym paliwa końcowym użytkownikom. Nasi niezależni kontrolerzy weryfikują i zatwierdzają wszystko, począwszy od jakości paliwa, po poziom zapasów.

Branża gazowa

Jeżeli zajmujesz się wydobyciem gazu ziemnego lub produkcją gazu węglowego oraz ich dystrybucją i sprzedażą, nasze usługi zapewnią Ci wartość dodaną.  Nasze kompleksowe usługi laboratoryjne umożliwiają zbadanie składu gazu, możemy przeprowadzić kalibrację stacji LNG, a jeżeli potrzebujesz przenośnych urządzeń do pobierania próbek ciekłego gazu ziemnego lub platformy badawczej, dysponujemy takim sprzętem oraz personelem wykwalifikowanym w jego obsłudze.

Branża energii elektrycznej

Produkcja energii elektrycznej, jej dystrybucja i sprzedaż mogą być procesem złożonym, więc warto skorzystać z pomocy firmy SGS w celu uproszczenia i zoptymalizowania tych procesów. Oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie wspierania firm z branży energii elektrycznej, od produkcji energii po analizę ryzyka.

Branża węglowa

Firma SGS oferuje kompleksowe usługi dla branży węglowej, od usług dotyczących wydobycia, po likwidację kopalni, której okres użytkowania dobiegł końca. Przykładowo, przeprowadzamy analizy węgla, inspekcje ładunków i zbiorników, kontrole wizualne, pomiary inwentaryzacyjne hałd, kontrolę sprzętu, tradycyjne i mechaniczne pobieranie próbek oraz zapewniamy różnego rodzaju usługi laboratoryjne na miejscu lub zlecane na zewnątrz.

Branża energii odnawialnej

Energia odnawialna jest jednym z najpopularniejszych tematów na świecie. Branża skupia firmy zajmujące się alternatywnymi i zrównoważonymi źródłami energii, co obejmuje pozyskiwanie energii z wody, wiatru, energii słonecznej oraz produkcję, dystrybucję i sprzedaż paliw alternatywnych. 

Wszystkie nasze usługi związane z energią mogą być wykorzystane jednorazowo lub w celu stałego poprawiania istniejących procesów i metod. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasi eksperci mogą pomóc firmom z Twojej branży.