Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi świadczone przez firmę SGS w zakresie obowiązkowych i dobrowolnych inspekcji zapewniają, że składniki Twojego majątku spełniają wszystkie wymogi w odniesieniu do jakości i wydajności; zarówno wymogi określone przepisami prawa, jak i przyjęte dobrowolnie lub określone przez klientów.

Aby zapewniony był odpowiedni poziom jakości, spójności, bezpieczeństwa i wpływu na zdrowie, wszystkie instalacje, urządzenia i materiały muszą spełniać szereg wymogów określonych przepisami prawa lub przyjętych dobrowolnie. Oferujemy świadczenie usług w zakresie inspekcji obowiązkowych i dobrowolnych, aby umożliwić Ci spełnienie wszystkich wymogów w odniesieniu do jakości i wydajności; zarówno wymogów określonych przepisami prawa, jak i przyjętych dobrowolnie lub określonych przez klientów.

Dlaczego warto wybrać inspekcje obowiązkowe i dobrowolne wykonywane przez firmę SGS?

Posiadamy uprawnienia w zakresie wszystkich najważniejszych norm i regionalnych przepisów, co umożliwia nam oferowanie kompleksowych inspekcji obowiązkowych i dobrowolnych, które mają na celu zagwarantowanie następujących kwestii:

  • zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy;  
  • integralność instalacji;
  • zrównoważone podejście do środowiska; 
  • zgodność z przepisami w ramach określonych norm;  
  • dostępność, bezpieczeństwo i niezawodność składników Twojego majątku;
  • zrównoważony sposób prowadzenia działalności.

Wiarygodne obowiązkowe i dobrowolne inspekcje wykonywane przez światowego lidera w tej branży

Jako światowy lider w zakresie wykonywania obowiązkowych i dobrowolnych inspekcji, dysponujemy największym doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą oraz niezrównanymi zasobami w tej dziedzinie. Jesteśmy jednostką notyfikowaną w zakresie większości europejskich dyrektyw i posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania inspekcji i certyfikacji na wielu rynkach na całym świecie.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze obowiązkowe i dobrowolne inspekcje mogą zagwarantować, że składniki Twojego majątku będą spełniać wszystkie wymogi dotyczące jakości i wydajności.