Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS świadczy usługę kontroli wyładunku z pełną gwarancją wagi (FOG), która obejmuje różnice wagi towaru przed załadunkiem i po wyładunku.

W ramach tej gwarancji przejmujemy odpowiedzialność za wszelkie takie różnice wagi zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym porcie oraz warunkami umowy. Gwarancja FOG minimalizuje ryzyko handlowe, rekompensując wszelkie niedobory spowodowane przez:

  • zwykłe straty w handlu;
  • błędy wagi, miary i pomiaru;
  • kradzież;
  • nieznane przyczyny, których nie można przypisać innym podmiotom.

Inne usługi gwarancyjne:

  • polisa CC;
  • kontrola wyładunku z gwarancją jakości (FOQ);
  • gwarancja na wypadek odrzucenia towaru;
  • ubezpieczenie udziału sprzedającego / od ryzyka;

Skontaktuj się z SGS jeszcze dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej na temat naszych usług pełnej gwarancji wyładunku, a także naszych innych gwarancji handlowych.