Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Ropa naftowa i surowce stają się bardziej zróżnicowane niż kiedykolwiek, a sposoby ich wykorzystania coraz bardziej innowacyjne. To oznacza, że zapewnienie i kontrola jakości (QC/QA), kontrola straty i zgodność z warunkami umowy oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska czy handlu stają się dla udziałowców łańcucha dostaw jeszcze ważniejsze w dbaniu o zachowanie wartości. 

Laboratoria SGS wykonują pełen zakres badań ropy naftowej i innych surowców dla przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego i firm z branży mieszania paliw.

 

Określanie wartości surowca

Wartość surowca musi być określona każdorazowo, ponieważ, w przeciwieństwie do gotowych produktów, surowce kupuje się w aktualnej postaci. Oznacza to, że o ile można udzielić pewnych wskazówek na podstawie typowych lub rodzajowych danych z poprzednich ładunków, równie dobrze mogą od czasu do czasu występować znaczne różnice, w zależności od przenikania się złóż albo ich porzucania, albo zmiennych cięć w rafineriach, czy bardziej lub mniej agresywnego sposobu eksploatacji złóż.

Wszystkie surowce, takie jak gazowy olej próżniowy, olej LSWR, pozostałość atmosferyczna, pozostałość próżniowa, nafty, kondensaty, oleje cykliczne i tym podobne, dają nieograniczone niemal możliwości dla dobrze poinformowanych firm zajmujących się handlem lub rafinowaniem ropy. Wiążą się jednak ze znacznym ryzykiem, większym od tego, jakie występuje w dokładnie opisanych produktach gotowych. SGS oferuje handlowcom narzędzia do zarządzania ryzykiem, którym rozwiązania proponowane przez inne organizacje po prostu nie dorównują.

Proste badania, takie jak gęstość, zawartość wody i siarki, są doskonale znane i powszechnie stosowane. W dzisiejszych czasach konieczne mogą się jednak okazać również nowe zadania, jak wyznaczanie niskiego poziomu siarki, szkodliwych pozostałości metalicznych, siarkowodoru oraz składników tak niecodziennych, jak chociażby antymon.

Dlaczego SGS?

 

Obiektywna, niezależna analiza jest konieczna dla zapewnienia ciągłości sukcesów producentów i handlowców z branży naftowej i gazowej. Jeśli Twoim partnerem do spraw badań analitycznych jest SGS, Ty możesz się skupić na tym, co stanowi istotę Twoich działań, pozwalając aby nasi eksperci przeprowadzili analizę w sposób dokładny, efektywny i całkowicie niezależny.

Jesteśmy też aktywnym członkiem wielu organizacji branżowych, organizacji normalizujących oraz technicznych grup roboczych, w tym ASTM, ISO, CEN, EI (Instytut Energii, dawniej Instytut Naftowy) oraz IFIA.  Każde otrzymywane przez SGS zlecenie kontroli dotyczące ładunków ropy naftowej, gazu i chemikaliów jest realizowane w oparciu o przyjęte, fundamentalne standardy branży petrochemicznej, takie jak metody badań i specyfikacje API MPMS, ASTM, UOP, GOST, EN lub IP, zgodnie z wymogami ISO, CEN oraz różnych krajowych i regionalnych organizacji standaryzacyjnych.

 

Jeśli strony umowy zgłoszą, iż jest to częścią specyfikacji, to użyte zostaną metody analityczne skonstruowane dla określonego klienta lub przez niego dostarczone.  W razie potrzeby możemy pomóc klientom wybrać najbardziej odpowiednie standardy do przytoczenia oraz użycia, aby umożliwić racjonalne zarządzanie ryzykiem w ramach konkretnej transakcji (lub serii transakcji). Nasz zespół pomocy technicznej oferuje wsparcie we wszystkich kwestiach dotyczących standardów, praktyk roboczych i technologii.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą usług SGS w zakresie badań ropy naftowej i surowców.