Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Doświadczenia polowe przeprowadzane przez SGS - badanie nowych środków ochrony roślin, odmian roślin oraz nawozów zgodnie z najwyższymi standardami, we wszystkich warunkach geograficznych i klimatycznych.

Przed wprowadzeniem na rynek nowych środków ochrony roślin, odmian roślin oraz nawozów, konieczne jest poddanie ich niezależnym doświadczeniom polowym we wszystkich warunkach geograficznych i klimatycznych. Dlatego zasadne jest skorzystanie w tym zakresie z usług badań kontraktowych specjalistycznej organizacji o globalnym zasięgu: SGS.

Jako kompetentny partner o ugruntowanej pozycji oferujemy naszym klientom na całym świecie standaryzowane usługi doświadczeń polowych (w EU zgodne ze standardem EPPO). Nasz kompleksowy zakres usług obejmuje:

 • doświadczenia polowe zgodne z dobrą praktyką doświadczalną (GEP);
 • doświadczenia polowe zgodne z dobrą praktyką laboratoryjną (GLP);
 • doświadczenia polowe bezpieczeństwa biologicznego produktów modyfikowanych genetycznie (GM);
 • doświadczenia polowe wspierające marketing i sprzedaż.

Dlaczego warto wybrać oferowane przez SGS usługi w zakresie doświadczeń polowych?

Ponieważ pomagamy:

 • uzyskać pewność, że nowe środki ochrony roślin, odmiany roślin oraz nawozy mogą zostać wprowadzone na dany rynek;
 • potwierdzić, że oferowane przez klienta środki ochrony roślin, odmiany roślin oraz nawozy zostały poddane odpowiednim doświadczeniom polowym w konkretnych warunkach geograficznych i klimatycznych;
 • porównać działanie substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie i innych produktów na dużą skalę, w ramach prowadzonych przez nas demonstracyjnych doświadczeń polowych; możemy uprawiać szereg roślin i ich odmian oraz stosować różne programy ochrony, substancje i mieszaniny dostosowując je do konkretnych wymagań klienta;
 • zapewnić zgodność krajowymi i międzynarodowymi normami.

Sprawdzone usługi w zakresie doświadczeń polowych, oferowane przez światowego lidera

Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie prób terenowych. Nasze terenowe stacje badawcze pracują w oparciu o zasady dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP) oraz dobrej praktyki doświadczalnej (GEP), standardy krajowe i międzynarodowe oraz standardowe procedury operacyjne (SOP), stosując zrównoważone techniki aplikacji.

Dysponując najnowszymi technologiami i sprzętem, możemy szybko i dokładnie prowadzić wszystkie rodzaje doświadczeń polowych i pod osłonami, w ramach świadczonych usług, takich jak:

 • doświadczenia wspierające marketing i sprzedaż;
 • doświadczenia porównawcze produktów;
 • porównanie sekwencji zabiegów;
 • porównanie terminu zabiegów;
 • demonstracja odmian;
 • demonstracja gęstości wysiewu;
 • stacje z pokazami doświadczeń polowych;
 • podatność odmian na szkodniki;
 • wpływ nawadniania oraz innych czynników wpływających na uprawę.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić swoje wymagania dotyczące doświadczeń polowych