Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi SGS w zakresie monitorowania upraw mogą pomóc wszystkim inwestującym pośrednio lub bezpośrednio we wszelkie projekty w zakresie upraw. Monitorujemy uprawy w czasie wegetacji i zbiorów aż po pierwszy punkt składowania, minimalizując wszelkie potencjalne ryzyka strat.

Nasze rozległe doświadczenie w sektorze rolnym oraz światowa sieć agronomów i innych ekspertów sprawiają, że cała branża z uznaniem odnosi się do naszych wszechstronnych usług w zakresie monitorowania upraw rolnych.

Nasz niezależny program monitorowania upraw łączy wizyty w terenie na etapie projektowania z pomiarami przed zbiorami i monitorowaniem zbiorów.

Nasze usługi monitorowania upraw obejmują wizyty w terenie oraz ilościowe i jakościowe oceny zbiorów. Badanie początkowe obejmuje następujące zadania:

 • wyznaczenie współrzędnych geograficznych obszarów rolnych;
 • weryfikację dostępnego areału do kultywacji;
 • badanie uprawianych odmian;
 • szacowanie produktywności na potrzeby obliczania potencjalnej produkcji;
 • identyfikację etapu wegetacji;
 • sprawdzenie aspektów fitosanitarnych;
 • ocenę aspektów agrometeorologicznych;
 • sprawdzenie metod zarządzania uprawami i glebą;
 • szacowanie czasu do zbiorów.

Szczególną uwagę zwracamy na czynniki, które mogą mieć wpływ na produktywność, tworząc przejrzyste i merytoryczne raporty końcowe, używane przez klientów w procesach decyzyjnych.

Monitorujemy wzrost upraw, a także śledzimy działania dotyczące zbiorów i przyjęcia upraw do ośrodków składowania i przetwarzania.

W zakresie monitorowania w terenie nasze usługi obejmują:

 • monitorowanie wzrostu wegetatywnego;
 • ponowną ocenę (w razie potrzeby) szacowanej produktywności i odpowiedniości potencjalnej produkcji;
 • rejestrowanie przypadków występowania szkodników i chorób, a także analizowanie harmonogramu kontroli;
 • ocenę aspektów agrometeorologicznych;
 • inspekcję zarządzania uprawami i glebą
 • analizy czynników, które mogą zmniejszyć produkcję;

W czasie zbiorów wykonujemy następujące zadania:

 • monitorowanie i pomiar pól przed zbiorem;
 • sporządzanie codziennych raportów obejmujących szczegóły zebranego obszaru, szacowany uzysk produktu i przeznaczenie;
 • śledzenie produktów;

Podczas dostarczania plonów do pierwszego punktu składowania/produkcji wykonujemy następujące czynności:

 • potwierdzenie przyjęcia produktów w magazynie i/lub w zakładzie produkcyjnym;
 • porównanie otrzymanej wielkości produkcji z wielkością szacowaną;
 • weryfikację możliwych odchyleń;
 • tworzenie raportów zawierających pełne wielkości przyjętych produktów z monitorowanych obszarów;

Skontaktuj się z SGS jeszcze dzisiaj i zapytaj o nasze usługi monitorowania upraw. Możemy objąć niezależnym nadzorem uprawy interesujące przedsiębiorstwa naszych klientów.