Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Jako światowy lider w dziedzinie handlu LNG, SGS zapewnia szereg usług dla sektora LNG wspierając zdobywanie nowych kontraktów i rozwijanie inwestycji.

Poza sprawdzeniem każdego nowego kontraktu za pomocą naszego kompleksowego procesu sprawdzania kontraktów na dostawy, świadczymy również usługi doradcze, pozwalające na uzyskanie najwyższej dokładności systemów próbkowania i monitorowania składu, a także możemy zapewnić zindywidualizowane szkolenia w zakresie pomiarów przesyłu.

Sprawdzanie kontraktów na dostawy

Przeprowadzimy ocenę kontraktu, aby:

  • upewnić się, że kontrakt jest zgodny z organizacją terminalu, i że terminal będzie w stanie sprostać warunkom ustalonym przez kupującego i sprzedającego;
  • upewnić się, czy wszystkie pomiary, badania i obliczenia przeprowadzono zgodnie z najbardziej aktualnymi międzynarodowymi i przyjętymi w branży normami;
  • upewnić się, czy część obliczeniowa jest wypełniona i czy na podstawie kompletnych danych możliwe jest przeprowadzenie pełnej kalkulacji;
  • porównać Twój ostateczny wynik z wszystkimi innymi możliwościami obliczania, ze względu na różnorodność norm/standardów, za pomocą których może być wykonana ostateczna kalkulacja energii.

System próbkowania

Przeprowadzimy pełen audyt pobierania próbek i istniejącego systemu, aby wykryć i poprawić wszystkie możliwe problemy podczas fazy rozruchu.

Monitorowanie zmian składu

Ze względu na nietrwałość LNG, skład molekularny konkretnego ładunku będzie ulegał zmianie podczas transportu. Po załadowaniu na jednostkę pływającą, jako pierwsze wyparują składniki o najniższej temperaturze wrzenia, azot i metan. W związku z tym naturalnym procesem "wygotowywania", zmiana w składzie powoduje nową wartość opałową brutto oraz nową gęstość, zmieniając w ten sposób wartość samego LNG.

Firma SGS opracowała bazę danych, która pozwala monitorować zmiany ilościowe i jakościowe LNG podczas transportu. Wprowadzając dla każdego rejsu dane LNG z portów załadunkowych i rozładunkowych, możemy wykryć tendencje i przewidzieć zmiany w składzie na podstawie doświadczenia. Nasza baza danych zawiera obecnie dane z wielu tysięcy operacji pozyskane z szeregu portów załadunkowych i rozładunkowych. Wszystkie przechowywane przez nas dane klientów traktujemy jako poufne.

Te informacje są wykorzystywane nie tylko do przewidywania oczekiwanego składu w miejscu rozładunku, ale także okazały się pomocne przy wykazywaniu poprawności próbkowania i analizy w porcie załadunku, powtórnej kalkulacji wartości opałowej brutto według różnych norm i temperatur odniesienia, oraz przy porównywaniu efektywności różnych jednostek pływających z floty klienta.

Rozwiązywanie kwestii spornych

W sytuacji, kiedy zawiodą główne i/lub wspierające systemy próbkowania, jeśli zakwestionowano wyniki lub są one niezgodne z oczekiwanymi, nasi klienci proszą nas o stworzenie symulacji w oparciu o dane historyczne, aby pomóc im w wyjaśnieniu kwestii spornych. Nasza baza danych może być także wykorzystana dla wykrycia lub potwierdzenia błędu systemu próbkowania w porcie załadunkowym lub rozładunkowym.

Szkolenia w zakresie pomiaru przesyłu dla Twojej kadry

Na życzenie, możemy opracować zindywidualizowane szkolenie z pomiaru przesyłu dla Ciebie i Twoich pracowników.

Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie sprawdzania kontraktów na dostawy LNG i doradztwa.