Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Zaopatrując się w paliwa olejowe, chcesz mieć pewność, że są odpowiedniej jakości. Jest dla Ciebie ważne, aby obchodzono się z nimi prawidłowo w łańcuchu dostaw i efektywnie zarządzano ryzykiem związanym z ich obróbką.

W ramach swojej globalnej sieci obiektów, SGS oferuje kompleksowe usługi z zakresu paliw olejowych, od kontroli aż po operacje w zakładzie i na terminalu. Oferujemy również usługi wspierające efektywne próbkowanie, analizę, kalibrację i monitoring, dzięki którym zyskasz pewność, że Twój łańcuch dostaw paliw olejowych jest efektywnie zarządzany i kontrolowany na każdym etapie.