Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Przeprowadzone w sposób dokładny i właściwy audyty i monitoringi są niezbędne dla oszacowania, zmniejszenia i kontrolowania ryzyka, które może wystąpić w sytuacjach, gdy w celach komercyjnych lub operacyjnych wykorzystywane są terminale lub instalacje magazynowe.  

SGS przeprowadza audyty i monitoring, które pomogą Ci oszacować kompetencje i standardy Twoich usługodawców związanych obsługą terminalu i pozostałych obiektów. Nasze usługi obejmują:

  • obiekty przeznaczone do przechowywania i obsługi towarów;
  • standardy obsługi i konserwacji;
  • zapewnienie zgodności w kwestiach ochrony środowiska naturalnego i regulacji prawnych; 
  • sprzęt, procedury i systemy.

Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie audytów i monitoringu.