Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Szukając terminali magazynowych do przechowywania swoich produktów u strony trzeciej, upewnij się, że podmiot zarządzający terminalem posiada odpowiednie kompetencje, a obsługujący go personel jest odpowiednio przeszkolony.

SGS zapewnia usługi w zakresie audytu i oceny, dzięki którym będziesz mieć pewność, że należące do strony trzeciej terminale magazynowe spełniają minimalne wymagania Twojej firmy w zakresie BHP i ochrony środowiska.

Czym zajmują się nasi audytorzy terminali?

Miejsca przeznaczone do magazynowania i obróbki muszą spełniać Twoje wymagania w zakresie:

 • standardów technicznych i bezpieczeństwa;
 • standardów obsługi i konserwacji;
 • standardów kontroli zapasów;
 • zgodności w kwestiach ochrony środowiska naturalnego i regulacji prawnych.

Jeśli otrzymamy informacje z odpowiednim wyprzedzeniem, nasi audytorzy fizycznie skontrolują należące do stron trzecich terminale magazynowe.

Ocenie podlegają następujące aspekty obsługi magazynu:

 • zarządzanie firmą, w tym struktura zarządu, doświadczenie, zasoby, stosunek do kwestii bezpieczeństwa, a także jakość usług i plany na przyszłość,
 • polityka firmy w zakresie zdrowia zawodowego, bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego, komunikacja z pracownikami, określenie obowiązków, wdrażanie i monitorowanie ustaleń,
 • obiekty należące do firmy, wraz z ich lokalizacją, rozmiarami zbiorników oraz ich połączenia drogowe, kolejowe i morskie, stanowiska do wysyłki i ich fizyczny stan zabudowań,
 • środki bezpieczeństwa i procedury awaryjne,
 • metody i procedury operacyjne, procedury i praktyki w zakresie konserwacji i kontroli zapasów,
 • polityka i procedury dotyczące szkolenia i rekrutacji,
 • praktyki w zakresie wewnętrznej kontroli bezpieczeństwa i jakości,
 • ustalenia dotyczące monitorowania wydajności.

Jak pracują nasze zespoły?

Ocena zostanie przeprowadzona za pomocą kwestionariusza SGS. Kwestionariusz może zostać zmodyfikowany według Twoich potrzeb i wymagań. Po zakończeniu audytu, przeprowadzimy spotkanie zamykające z zarządem terminalu, na którym przekażemy mu nasze wnioski i zalecenia.

Wstępny raport podsumowujący wysyłamy naszym Klientom w ciągu 24 godzin, a pełną wersja raportu w ciągu siedmiu dni.

Dowiedz się, jak SGS może Ci pomóc w ocenie kompetencji i standardów Twoich dostarczycieli usług terminalowych.