Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Dokładny pomiar ilościowy na pokładzie jakiejkolwiek jednostki pływającej jest kluczowy w globalnym handlu cieczami luzem i gazami skroplonymi.

Usługi kalibracji statków i barek świadczone przez SGS mogą pomóc Ci uniknąć systematycznych strat w transporcie, pozwalając jednocześnie budować i umacniać zaufanie w branży oraz u podmiotów czarterujących i innych partnerów biznesowych.

Znaczenie dokładnej kalibracji statku i barkowca

Kalibracja ― proces służący do precyzyjnej oceny pojemności zbiornika względem określonej wartości pomiarowej ― jest jednym z kluczowych czynników, jeśli chodzi o dokładne pomiary ilościowe. Bez precyzyjnych tablic kalibracyjnych, nawet najlepsze systemy pomiarowe i najbardziej dokładne wyniki pomiarów na niewiele się zdadzą. Jeśli Twoim partnerem w dziedzinie kalibracji będzie SGS, będziesz mieć pewność, że pomiary będą dokładne w najwyższym stopniu, co pomoże Ci zdobyć zaufanie klientów i zapobiegnie kosztownym pomyłkom.

Stosując tradycyjne metody kalibracji zbiorników, SGS jest jednocześnie zawsze na bieżąco z postępami w rozwoju technologii. Najnowocześniejsze techniki, takie jak laserowa technologia pomiaru odległości, pozwalają na kalibrację zbiorników statków i barek bez konieczności stawiania rusztowań, co pozwala do minimum ograniczyć koszty dodatkowe i zakłócenia w normalnej pracy. Opracowujemy także tabele objętości i certyfikaty dokładności, aby ustalona objętość była wiarygodna.

Dlaczego SGS?

SGS jest światowym liderem w fizycznej kalibracji jednostek pływających każdego typu, w tym nieruchomych zbiorników magazynowych, autocystern, zbiorników dających się wymontować oraz specjalistycznych jednostek do przewożenia gazu i metanowców. Dzięki naszej światowej sieci dysponujemy zespołem wysoce wyszkolonych i doświadczonych inżynierów, pracujących na najnowocześniejszym sprzęcie i oprogramowaniu.

Jako prężny lider na rynku, SGS pozostaje aktywnym członkiem organizacji branżowych, organizacji normalizujących oraz technicznych grup roboczych, włącznie z tymi działającymi w ramach ASTM, ISO, CEN, EI (Instytut Energii, dawniej Instytut Ropy Naftowej) oraz IFIA.

Każda kalibracja wykonywana przez SGS zawsze opiera się na przyjętych międzynarodowych normach i standardach, takich jak API, ASTM, EN, ISO, CEN lub wyznaczonych przez lokalne i krajowe organizacje normalizacyjne. Aby umożliwić klientom odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem w ramach określonej transakcji lub szeregu transakcji, SGS może służyć radą w wyborze odpowiednich standardów do zastosowania i powołania się. Nasz zespół wsparcia technicznego może pomóc również w jakichkolwiek problemach związanych ze standardami, zasadami pracy czy technologiami.

Dowiedz się, jak usługi SGS w zakresie kalibracji statków i barek mogą Ci pomóc w osiągnięciu najwyższego poziomu dokładności pomiaru Twoich ładunków.