Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS oferuje szereg usług w zakresie przeprowadzania badań dla celów sądowych w przemyśle naftowym i petrochemicznym.

Przemysł naftowy szeroko korzysta z naszych badań z wykorzystaniem chromatografii i spektrometrii masowej, rozpoczynając od etapu wydobycia i produkcji aż po gotowy produkt po rafinacji.

Naszymi klientami są:

 • kompanie naftowe;
 • zakłady projektowo-produkcyjne;
 • firmy usługowe;
 • urzędy do spraw ochrony środowiska naturalnego i organy regulacyjne;
 • firmy dostarczające substancje chemiczne do procesów produkcyjnych.

Wydobycie ropy naftowej

Podejmujemy się określenia składu ilościowego ropy naftowej, w tym:

 • Grupowania związków chemicznych według liczby atomów węgla
 • Kwasów naftenowych i powiązanych osadów

Środki chemiczne użyte w procesie wydobycia ropy naftowej, takie jak inhibitory korozji i osadu, mogą również podlegać ocenie ilościowej zarówno w ropie naftowej, jak i w mieszaninie wypływającej z odwiertu. Może to być przydatne podczas formulacji i selekcji produktów, a także podczas monitorowania wydajności.

Analiza w zakresie ochrony środowiska

SGS wykonuje również kompleksowe inspekcje pól wydobywczych, operacji na terminalach przeładunkowych i wyłączanych z eksploatacji platform wiertniczych pod kątem ochrony środowiska, poddając analizie wodę złożową i płuczkę, a także proces odcinania kolumn wsporczych platform wiertniczych i wycieki ropy. Każdy projekt jest planowany i realizowany zgodnie z uzgodnionym planem projektu i uwzględnia specyfikę zlecenia.

Obróbka poprodukcyjna i formulacja

Swoim potencjałem wspieramy sektor downstream przemysłu naftowego zarówno w działaniach związanych z procesem rafinacji ropy naftowej, jak i dotyczących technologii i formulacji paliw gotowych i smarów.

Standardowe badania dotyczą:

 • destylatów węglowodorowych;
 • olei zagęszczonych, takich jak: ropa parafinowa, polialfaoleiny (POA) na bazie naftenów, poliestry (POE), glikole polialkilenowe (PAG);
 • dodatków do paliw i smarów;
 • zanieczyszczeń: produkcyjnych i silnika.

Podejmujemy się również monitorowania gazów emitowanych do atmosfery/ gazów o przykrym zapachu powstałych w procesie wydobycia i rafinacji. Próbki są zbierane w specjalnych workach lub, co jest zalecane, bezpośrednio przy użyciu dozymetru pasywnego i poddawane procesowi desorpcji termicznej, a następnie poddane analizie metodą spektrometrii mas sprzężoną z chromatografią gazową (GC-MS). Dzięki zastosowaniu tej techniki, możliwe jest wykrycie i pomiar nawet niewielkich ilości merkaptanów emitowanych do atmosfery.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą usług SGS w zakresie badań dla celów sądowych.