Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Analiza bezpośrednia z wykorzystaniem technologii spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS) pozwala na szybkie i precyzyjne monitorowanie kluczowych parametrów rafinowania i mieszania paliwa, ograniczając konieczność czasochłonnych i kosztownych badań laboratoryjnych.

SGS zapewnia pełen zakres usług z użyciem analizatora NIR, w tym dostawę i instalację sprzętu, rozruch projektu oraz wsparcie techniczne dla aplikacji laboratoryjnych oraz instalacji bezpośredniej. Działamy w ścisłej współpracy z największymi dostawcami sprzętu.

Czym jest spektroskopia w bliskiej podczerwieni (NIRS)?

Spektroskopia w bliskiej podczerwieni (NIRS) to metoda spektroskopii wykorzystująca zakres bliskiej podczerwieni spektrum elektromagnetycznego. Technologia ta ma szerokie zastosowanie w przemyśle naftowym i petrochemicznym, włącznie z monitorowaniem:

 • RON, MON, benzenu i substancji aromatycznych oraz RVP w strumieniach wylotowych reformatu,
 • IBP i FPB, temperatury zapłonu, temperatury mętnienia, CFPP oleju napędowego podczas mieszania.

Wachlarz możliwych aplikacji nieustannie się powiększa.

Zalety analizy NIR:

 • Dostarcza wyniki testów szeregu parametrów w zaledwie 20 sekund.
 • Ogranicza konieczność szczegółowego przygotowywania próbek.
 • Wymaga mniejszych nakładów siły roboczej niż tradycyjne badanie laboratoryjne.
 • Eliminuje konieczność badań laboratoryjnych i związanych z nimi kosztów i opóźnień.
 • Nie wymaga zmiany sprzętu, jeśli zmieni się produkt lub formuła.
 • Jest doskonale dostosowana do potrzeb procesów kontroli jakości.

Centrum kompetencji usług SGS z użyciem analizatora bliskiej podczerwieni (NIR)

Centrum zapewnia pełen zakres usług dotyczących oprzyrządowania NIR, jego wdrażania, kalibracji i obsługi, w tym:

 • dostawę sprzętu NIR i modeli NIR;
 • zarządzanie rozruchem projektu i jego realizację;
 • kalibrację (na miejscu albo zdalnie, za pośrednictwem naszego centrum kompetencji NIR);
 • wsparcie i pomoc wykwalifikowanych laboratoriów SGS w Państwa okolicy;
 • wsparcie skoordynowane z producentem/producentami. 

Jak wdrażamy NIR?

Wyróżniamy cztery podstawowe etapy wdrażania NIR:

 • 1. etap:  
  • Umieszczenie analizatora NIR w Twoim laboratorium;
  • Zdjęcie widm badanych produktów; 
  • Przeprowadzenie badania laboratoryjnego z użyciem zatwierdzonych metod;
  • Przesłanie widm oraz wyników laboratoryjnych do naszego Centrum kompetencji NIR.
 • 2. etap: 
  • Rozwinięcie modeli i instalacji za pośrednictwem zdalnej kontroli/zdalnego dostępu do analizatora NIR;
  • Monitorowanie i porównanie autentycznych próbek. 
 • 3. etap:
  • Regularne zestawianie wyników NIR z formalnymi wynikami badań autentycznych próbek w celu uzyskania danych koniecznych do aktualizacji modeli kalibracyjnych NIR.
 • 4. etap:
  • Rozwinięcie i wdrożenie kolejnych kroków, aby umieścić NIR on-line.

Dowiedz się, jak bezpośrednie analizatory SGS mogą wspomóc Twoje działania.