Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Duża konkurencyjność panująca w dzisiejszym handlu oznacza, że elastyczne podejście zarówno do kontraktowych, jak i fizycznych ograniczeń związanych z towarami naftowymi, może Ci dać cenną przewagę nad konkurencją.

SGS oferuje specjalistyczne usługi mieszania ropy, które pozwolą Ci na optymalne wykorzystanie dostępnych na rynku surowców. Możemy zadbać, aby jakość Twoich produktów pozostawała najwyższa, i abyś mógł szybko i trafnie reagować na wszelkie zmiany zachodzące na rynku.

Dlaczego mieszanie?

Dobranie optymalnej kombinacji składników do wytworzenia produktu finalnego jest jednym z najistotniejszych zagadnień ekonomicznych zarówno dla handlarzy, jak i rafinerów. Mieszanie to proces o wiele bardziej złożony niż zwyczajne połączenie składników. Nowoczesne paliwo do pojazdów samochodowych może pochodzić aż z 15 różnych strumieni węglowodorowych, a każdy z nich wpływa na ostateczną specyfikację i koszt ogólny.

Produkty mogą być mieszane przy pomocy różnego rodzaju procesów, jak mieszanie in-line przy pomocy systemu rur rozgałęźnych, mieszanie poszczególnych partii w zbiornikach, oraz komponowania paliw na statku. Każdy z tych procesów niesie określone korzyści i wyzwania, i każdy wymaga specjalistycznej wiedzy, aby działał wydajnie.

  • Mieszanie in-line stosowane w przypadku benzyny, destylatów, paliwa lotniczego i nafty odbywa się poprzez wtryskiwanie proporcjonalnych ilości każdego ze składników do głównego strumienia, gdzie dzięki turbulencjom dochodzi do ich dokładnego połączenia.  
  • Dodatki, takie jak dodatki podnoszące liczbę oktanową, dezaktywatory metalu, przeciwutleniacze, środki przeciwstukowe, inhibitory tworzenia się żywic i rdzy, detergenty itp., są dodawane podczas mieszania i/lub po jego zakończeniu, dostarczając właściwości, które naturalnie w węglowodorach nie występują.
  • Komponowanie paliw na statku niesie dla dostawców i organizacji handlowych sporo korzyści, pozwalając na przygotowanie ładunku zgodnie z wymaganymi specyfikacjami, bez konieczności dysponowania obiektami na lądzie. Nasi specjaliści mogą pomóc Ci w osiągnięciu najlepszych wyników dzięki laboratoryjnym mieszankom ręcznym i z wykorzystaniem naszego własnego oprogramowania do komponowania paliw.

SGS oferuje także szkolenia w zakresie mieszania paliw.

Dowiedz się więcej, jak usługi SGS w zakresie komponowania paliw mogą zapewnić przewagę konkurencyjną Twoim działaniom w dziedzinie mieszania produktów naftowych.