Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS zapewnia obróbkę paliwa za pomocą dodatków, które pomogą właścicielom ładunków rozwiązać problemy związane z przechowywaniem i transportem, oraz spełnieniem wymogów kontraktowych.

Rozwiązywanie problemów związanych z przechowywaniem i transportem

Trudności związane z przechowywaniem i transportem dotyczą głównie ropy naftowej, oleju napędowego i próżniowego oleju gazowego. Najczęściej wymaganymi procesami obróbki są te, zmieniające temperaturę krzepnięcia.

  • Zmienianie temperatury krzepnięcia
    Kiedy temperatura otoczenia spadnie poniżej temperatury pojawienia się wosku, z produktami naftowymi i ropą naftową o wysokiej temperaturze krzepnięcia należy obchodzić się ostrożnie, aby zapobiec problemom z powstawaniem zatorów, które mogą się pojawić w transporcie albo z powodu warunków panujących w miejscu przeznaczenia. Przykładem tego może być:
  • narzucanie ograniczeń temperatury krzepnięcia przez firmę rurociągową w przypadku, gdy olej ma przekroczyć łańcuch górski - w celu zmniejszenia ryzyka zablokowania rurociągu, albo
  • gdy olej dostarczany jest za pośrednictwem SBM do rurociągu podmorskiego. W tym wypadku, chcąc uniknąć wytrącania parafiny i możliwego zablokowania rurociągu, ważne jest, aby temperatura krzepnięcia dostarczonego oleju była znacznie niższa od temperatury wody morskiej.

Względy bezpieczeństwa

  • Usuwanie H2S
    Siarkowodór występuje w kwaśnej ropie naftowej, a także koncentruje się w cięższych olejach napędowych podczas procesu rafinowania. Przez taką koncentrację H2S, transport i magazynowanie oleju jest niezwykle niebezpieczne. Zagrożenie związane z H2S w wielu miejscach na świecie spowodowało wprowadzenie restrykcji przez właścicieli statków, władze portów, terminale paliwowe i kompanie paliwowe na poziomie korporacji.

Spełnianie wymogów kontraktowych

Wprowadzanie na rynek ropy naftowej i produktów naftowych często odbywa się zgodnie z miejscowymi specyfikacjami i wymogami. Jeśli ropa ma być sprzedawana poza rynkiem lokalnym, może wymagać obróbki, aby zaspokajała rynek odbiorcy.

Rządy nakładają różne restrykcje na specyfikacje zależnie od pory roku, które pozwalają na łatwiejsze przechowywanie i transport oleju w zmiennych warunkach. Specyfikacje różnią się zarówno pod względem lokalizacji, jak i pory roku. Handlarze ropą kupują w związku z tym podstawowe oleje gazowe, a następnie mieszają je zgodnie ze specyfikacjami zawartymi w konkretnym kontrakcie. Ten proces może być bardzo prosty lub bardzo złożony, w zależności od specyfikacji i poprawek, jakie trzeba wprowadzić, aby im sprostać.

Obróbka przeprowadzana w związku ze specyfikacjami kontraktowymi na ogół zwiększa wartość ładunku w jeden z dwóch sposobów:

  • zwiększając wartość poprzez poprawianie zbywalności ropy, kiedy cena dodatku jest niższa niż wzrost wartości;
  • zainwestowanie w dodatek pozwala sprostać specyfikacji lokalnego rynku.

Dlaczego SGS Laroute?

Jesteśmy światowym liderem sektora usług dodatków, działając w portach eksportowych i importowych byłego Związku Radzieckiego, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji, Europy i Ameryki Północnej. Nasze usługi są wyjątkowe - żadna inna firma nie ma takiego zasięgu geograficznego, takich zapasów, takiego sprzętu i dostępu do portów.

Obecnie obsługujemy ponad 40 milionów ton metrycznych oleju i produktów naftowych rocznie. Działamy w 36 krajach i dysponujemy dodatkami dostosowanymi do wymogów lokalnego rynku.

Dowiedz się, jak usługi obróbki paliwa SGS Laroute mogą wspomóc Twoje działania.