Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W miarę, jak przemysł włącza do produkcji coraz szerszy zakres olejów surowych, SGS dostarcza dane analityczne, które pozwolą Ci maksymalnie wykorzystać wszystkie pojawiające się możliwości.

Nasze usługi oznaczania składu ropy naftowej pomogą Ci skuteczniej wprowadzić swoją ropę na rynek, a jednocześnie ułatwią Ci rozpoznawanie potencjalnych partnerów w łańcuchu wartości. 

Korzyści z oznaczania składu ropy naftowej

Jako liderzy w branży, jeśli chodzi o badania ropy, mamy świadomość, że dostarczenie właściwej ropy do właściwej rafinerii jest konieczne dla zapobiegania problemom z wydajnością, jakością i produkcją. Usługi SGS w zakresie analizy ropy naftowej pomagają zapewnić zgodność Twojej ropy naftowej z procesami w docelowej rafinerii. Analiza pozwoli także mieć pewność, że produkt końcowy będzie dostarczony na czas, jego jakość będzie zgodna z oczekiwaniami, i że dostawa będzie przebiegać bez zakłóceń.

Nasze elastyczne rozwiązania w zakresie oznaczania składu pozwolą Ci wykazać, jak ważne jest dla Ciebie dostarczanie danych o ropie naftowej spełniających wymagające standardy konieczne podczas obróbki. Przedstawienie pełnej charakterystyki Twojej ropy naftowej nie tylko ułatwi pracę personelowi rafinerii, ale także umożliwi planistom procesów biznesowych maksymalnie zwiększać zyski.

Usługi SGS w zakresie oceny ropy naftowej

Wykorzystując szereg procedur zarówno standardowych, jak i innowacyjnych, laboratoria SGS badające skład ropy naftowej dostarczają molekularną i chemiczną charakterystykę ropy naftowej. Informacje są generowane względem zakresu temperatur wrzenia oraz na życzenie - dla każdego odcinka tego zakresu, z wykorzystaniem różnego rodzaju procedur badań fizycznych. W ramach normalnej analizy ogólnych właściwości ropy naftowej dokonujemy pomiarów zawartości siarki i azotu, lepkości, właściwości w zimnie i zawartości metali. Przeprowadzimy także analizę gazu odlotowego ropy naftowej i dostarczymy Ci pełną analizę węglowodorową włącznie z kluczowymi danymi dotyczącymi bezpieczeństwa, jak zawartość siarkowodoru i wszelkich obecnych gatunków rtęci.

Dlaczego SGS?

SGS jest uznanym liderem w dostarczaniu usług w zakresie próbkowania, pomiarów, analizy i certyfikacji dla branży cieczy luzem. Nasze wyjątkowe połączenie znajomości uwarunkowań lokalnych z wiedzą o procesach globalnych są niezrównane w całej branży i pomagają nam poprawiać Twoją wydajność, zmniejszać ryzyko i zapewniają Ci konkurencyjną przewagę.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą usług SGS w zakresie oznaczania składu ropy naftowej.