Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Pomiar emisji jest konieczny dla zapewnienia zgodności z pozwoleniami na emisję lub limitami ustawowymi. Można go również wykorzystać do celów ustalania wydajności pracy, jako punkt odniesienia albo dane do oceny.

SGS przeprowadza pomiar emisji do środowiska z kominów ceglanych i żelaznych dla szerokiej gamy branż.

Akredytowane usługi SGS w zakresie badania kominów żelaznych

Usługi badania kominów żelaznych posiadają certyfikat ISO 17025, który z reguły jest wymagany przy kontroli IPPC (Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń) i badaniach zgodności z normami.

Zapewniamy usługi w zakresie badań emisji dla następujących podmiotów:

 • elektrownie (gazowe, węglowe, naftowe, biomasowe i stosujące paliwa alternatywne);
 • spalarnie (odpadów stałych lub płynnych, odpadów komunalnych, przy szpitalach lub zakładach przemysłowych);
 • spalarnie odpadów; 
 • obiekty mające związek z ropą, gazem i substancjami chemicznymi;
 • rafinerie;
 • składowiska odpadów (pochodnie do spalania i silniki);
 • zakłady farmaceutyczne;
 • cementownie;
 • zakłady metalowe;
 • zakłady wykańczania metali;
 • asfaltownie;
 • zakłady papiernicze;
 • producenci szkła;
 • producenci stali;
 • producenci żywności;
 • przetwórnie minerałów.

Ponadto, naszym klientom możemy również zaoferować następujące usługi:

 • kalibracja systemów ciągłego pomiaru emisji;
 • komputerowe modelowanie dyspersji;
 • próby skuteczności obniżania zanieczyszczeń.

Dowiedz się więcej, jak usługi SGS w zakresie kontroli emisji mogą pomóc Ci osiągnąć zgodność z pozwoleniami na emisję lub z ustawowymi limitami.