Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Kontrola jakości oleju napędowego jest koniecznym elementem zarządzania ryzykiem dla producentów, handlarzy i dystrybutorów. W SGS przeprowadzamy pełne badania specyfikacji, zgodnie z szeroką gamą norm, jak ISO, EN i GOST, albo zgodnie z konkretnymi limitami kontraktowymi.

W miarę, jak rynek olejów napędowych staje się coraz bardziej zróżnicowany, a produkty coraz bardziej wyszukane, potrzeba ciągłej, szczegółowej i dogłębnej analizy będzie nieustannie wzrastać. To, co kiedyś było wyrobem dość pospolitym, określanym jedynie przy pomocy bardzo podstawowych limitów, stało się obecnie niesłychanie złożonym rynkiem światowym. Możliwości są ogromne, lecz ryzyko równie wielkie.

W SGS chcemy pomóc Ci przekuć ten potencjał w zysk, kontrolując jednocześnie to ryzyko.

Nasze usługi w zakresie badań olejów napędowych

Nasze laboratoria mogą badać ładunki oleju napędowego zgodnie z jakąkolwiek wymaganą specyfikacją. Zapewniamy pełne spektrum badań, w tym:

  • rutynowe oznaczanie destylacji zgodnie z D1160 (jako pojedyncze badanie albo jako element oceny przeróbki zachowawczej, wraz z asfaltenami, liczbą bromową, flokulacją itp.); 
  • zawartość siarki;
  • śladowe ilości metali (np. wanadan sodu, aluminium);
  • lepkość;
  • określanie temperatury krzepnięcia i gęstości. 

Nasza globalna sieć laboratoriów zapewnia stały zestaw narzędzi badawczych, z których mogą korzystać wszyscy zainteresowani udziałowcy tego rynku.

Olej napędowy może być badany jako:

  • paliwo bunkrowe;
  • składnik mieszanek;
  • surowiec;
  • paliwo dla elektrowni.

Dlaczego SGS?

SGS jest pierwszą firmą, do jakiej należy się zwrócić, aby uzyskać usługi w zakresie testowania i kontroli wszystkich rodzajów oleju napędowego. Nasi doświadczeni analitycy pracują w nowoczesnych laboratoriach, mając do dyspozycji najnowsze technologie. Wiele naszych laboratoriów posiada akredytację ISO 17025, dzięki czemu możesz mieć pewność, że oferowane przez nas usługi badawczo-analityczne spełniają najwyższe standardy w branży. SGS dba o utrzymanie jakości laboratoriów i monitoruje kwalifikacje swojej kadry poprzez udział zarówno w wewnętrznych, jak i organizowanych przez inne firmy badaniach typu round robin, wewnętrznych i niezależnych audytach, a także przechodząc rygorystyczne szkolenia i posiadając potwierdzone kompetencje zgodne z odpowiednimi normami.

Jako dynamiczny lider w branży, SGS jest aktywnym członkiem wielu organizacji branżowych, organów standaryzacyjnych i technicznych grup roboczych, takich jak te zrzeszone w IFIA, ASTM, ISO, CEN oraz EI. 

Wszystkie otrzymywane przez SGS zlecenia kontroli handlowej ładunków ropy naftowej, gazu i chemikaliów są realizowane w oparciu o zaakceptowane, fundamentalne standardy, takie jak metody badań i specyfikacje API, MPMS, ASTM, UOP, GOST, EN lub IP określone przez ISO, CEN oraz wszelkie krajowe i regionalne organizacje standaryzacyjne. Metody opracowane specjalnie dla klienta lub przez niego dostarczone również mogą by użyte, jeśli tego wymagają specyfikacje. Możemy pomóc naszym klientom w doborze najbardziej odpowiednich standardów do wykorzystania i/lub przywołania, które pozwolą im na odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem transakcji.

Nasi klienci mogą również liczyć na nasz zespół wsparcia technicznego, który pomoże im we wszystkich kwestiach związanych ze standardami, praktykami roboczymi i używanymi technologiami.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą usług SGS w zakresie badań oleju napędowego.