Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Kontrola jakości benzyny jest konieczna jako podstawowe narzędzie zarządzania ryzykiem dla producentów, handlowców i dystrybutorów.

W SGS przeprowadzamy całościowe testy według wskazanych specyfikacji. Są to m.in. normy europejskie, takie jak EN 228, norma D4814 Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań i Materiałów (ASTM, American Society for Testing and Materials), normy Rady ds. Zasobów Powietrza (CARB - California Air Resources Board), Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA, Environmental Protection Agency), Colonial Pipeline oraz inne normy dotyczące rurociągów.

Nasze laboratoria zapewniają pełen zakres usług testowania benzyny, włącznie z rutynowym oznaczaniem RON (Research Octane Number), MON (Motor Octane Number), RVP, destylacji, siarki i gęstości. Analizujemy próbki benzyny z rafinerii, magazynów, zbiorników magazynowych i rurociągów, pod kątem wszystkich właściwości benzyny. Poprzez sieć naszych laboratoriów na całym świecie zapewniamy zainteresowanym udziałowcom narzędzia do zarządzania ryzykiem.

Dlaczego SGS?

SGS jest pierwszym miejscem, do jakiego należy się zwrócić, aby uzyskać usługi w zakresie testowania i kontroli zarówno benzyny reformułowanej RFG, jak i benzyny tradycyjnej. Nasze laboratoria rozmieszczone na całym świecie zapewniają pełen zakres usług testowania benzyny i ściśle przestrzegają zatwierdzonych przez instytucje rządowe (np. EPA) metod.

Nasi doświadczeni, wysoko wyszkoleni analitycy pracują w nowoczesnych laboratoriach, mając do dyspozycji najnowsze technologie. Wiele naszych laboratoriów posiada akredytację ISO 17025, dzięki czemu możesz mieć pewność, że oferowane przez nas usługi analityczne spełniają najwyższe standardy dla laboratoriów. SGS dba o utrzymanie jakości laboratoriów i monitoruje kwalifikacje swojej kadry poprzez udział zarówno w wewnętrznych, jak i organizowanych przez inne firmy badaniach round robin, wewnętrznych i niezależnych audytach, a także przechodząc rygorystyczne szkolenia i posiadając potwierdzone kompetencje zgodne z odpowiednimi normami.

Wszystkie inspekcje handlowe ładunków ropy i gazu SGS przeprowadza w oparciu o podstawowe metody badawcze i specyfikacje dla branży naftowej i petrochemicznej, takie jak API, UOP, GOST, MPMS, ASTM, IP lub EN, zgodnie z wytycznymi ISO, CEN lub lokalnych i krajowych organizacji standaryzacyjnych. Jeśli wymagają tego specyfikacje określonej umowy, mogą również zostać wykorzystane metody badawcze dopasowane do klienta lub przez niego dostarczone.

Aby umożliwić klientom zarządzanie ryzykiem transakcji (lub szeregu transakcji), możemy pomóc w wybraniu odpowiednich standardów do wykorzystania i/lub przywołania. Oferujemy również kompleksowe usługi doradztwa technicznego we wszystkich kwestiach związanych z praktykami roboczymi, standardami i technologiami.

Jako aktywny lider na rynku, SGS jest członkiem wielu kluczowych organizacji branżowych, organizacji normalizujących oraz technicznych grup roboczych, takich jak te działające w ramach ASTM, ISO, CEN, EI (Instytut Energii, dawniej Instytut Ropy Naftowej) oraz IFIA.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą usług SGS w zakresie badań benzyny.