Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Nowoczesne odrzutowce wymagają wysokiej jakości paliwa, żeby osiągnąć optymalną wydajność silnika i bezpieczeństwo lotu.

Aby paliwo mogło zostać włączone do użytku, musi sprostać surowym kryteriom dotyczącym jakości, obchodzenia się, identyfikowalności i osiągów. Dzięki usługom SGS w zakresie badania paliwa lotniczego, możesz mieć pewność kontroli jakości na najwyższym poziomie.

Obecnie w lotnictwie używa się dwóch typów paliwa:

 • tradycyjne paliwo węglowodorowe do silników turbinowych (Avtur, Jet A, Jet A-1, JP8), pozyskiwane bezpośrednio z ropy naftowej, nazywane również paliwem lotniczym;
 • nowsze, innowacyjne paliwa, jak pół- i w pełni syntetyczne paliwa SASOL, które są obecnie włączone do specyfikacji DefStan 91-91 i AFQRJOS. Wkrótce dołączy do nich cała masa paliw pozyskiwanych z innowacyjnych substancji źródłowych, jak paliwa płynne otrzymywane z gazu, paliwa płynne z węgla, paliwa płynne z biomasy, a nawet paliwa z glonów.

Klasyfikacja paliw lotniczych

Paliwa lotnicze mogą być wprowadzane na rynek zgodnie z kilkoma standardami:

 • ASTM D 1655
 • DefStan 91-91
 • AFQRJOS, łączna lista opracowana przez JIG - joint inspection group

Próbkowanie, przechowywanie i transport próbek oraz ich przygotowanie są elementami kluczowymi dla pomyślnego przeprowadzenia testów paliwa lotniczego. Laboratorium musi znać wszystkie standardy opracowane pod patronatem CRS, CAFFI, IATA i JIG, aby mogło pomóc Ci w kontrolowaniu ryzyka w łańcuchu dostaw.

Usługi SGS w zakresie testowania paliwa lotniczego

Jet A-1 musi spełniać wymogi standardu przywołanego w danym kontrakcie albo stanowiącego część minimalnego standardu krajowego, kontraktu na rurociąg (np. Colonial lub Buckeye w Ameryce Północnej). Na ogół jest to specyfikacja Brytyjskiego Ministerstwa Obrony DefStan 91-91 i/lub ASTM d1655 i/lub Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated Systems (AFQRJOS), albo którakolwiek z nich wraz z dodatkowymi parametrami zapisanymi w kontrakcje.

SGS oferuje:

 • analizę paliwa lotniczego do użytku komercyjnego Jet A-1 zgodnie z normami ASTM D1655 i DefStan 91-91;
 • analizę Jet A i Avgas;
 • analizę paliw lotniczych dla wojska JP-4 i JP-8;
 • badanie zgodności z normą Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated Systems (AFQRJOS);
 • badanie zgodności ze wszystkimi specyfikacjami Departamentu Obrony, włącznie z MIL-DTL-83133F;
 • pełne lub skrócone ponowne poświadczenie badań odrzutowca, jeśli tak zaznaczono;
 • dawkowanie dodatków, przeciwutleniaczy, antystatyków, inhibitorów korozji i inhibitorów oblodzenia układu paliwowego;
 • szybkie terminy realizacji;
 • usługi w zakresie kontroli i próbkowania na potrzeby transportu do miejsca magazynowania wszystkich rozmiarów ładunków, od jednostek pływających aż po cysterny drogowe;
 • test nasiąkania, który pozwoli ustalić, czy nowy zbiornik jest przystosowany do przechowywania paliwa lotniczego albo czy może zostać ponownie włączony do użytku po naprawie;
 • usługi dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw i produkcji paliwa lotniczego;
 • usługi techniczne i doradcze w kwestiach związanych z próbkowaniem, analizą, zatwierdzaniem i raportowaniem;

program jakościowy.

Wszystkie laboratoria badawcze SGS zajmujące się paliwem lotniczym uczestniczą w międzynarodowych programach sprawdzania znajomości zagadnień związanych z Jet A-1. Badania przeprowadzane są metodą round robin i pokazują, jak pracują nasze laboratoria i pomagają w utrzymaniu ich wysokiego poziomu i wiarygodności.

Dlaczego SGS?

SGS jest aktywnym członkiem wielu organów branżowych, grup roboczych i organizacji standaryzacyjnych, jak IFIA, ISO, ASTM, CEN i EI (Instytut Energii- Energy Institute, dawniej znany jako Institute of Petroleum)

Wszystkie inspekcje handlowe ładunków ropy, gazu i chemikaliów przeprowadzamy w oparciu o podstawowe standardy przyjęte w przemyśle naftowym i petrochemicznym, takie jak metody testowania i specyfikacje GOST, UOP, API,MPMS, ASTM, EN lub IP, zgodnie z wytycznymi CEN lub ISO, albo krajowych i lokalnych organizacji standaryzacyjnych. Metody analityczne opracowane dla konkretnego klienta albo przez niego dostarczone również mogą być wykorzystane, jeśli zainteresowane strony poinformują nas, że jest to zawarte w specyfikacjach. W razie potrzeby możemy również pomóc naszym klientom w wyborze najbardziej optymalnych standardów do wykorzystania i/lub przywołania, które pozwolą im na skuteczne zarządzanie ryzykiem w transakcji lub serii transakcji. SGS zapewnia również wsparcie techniczne we wszystkich sprawach związanych ze stosowaną technologią, standardami i praktykami roboczymi.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą SGS w zakresie badania paliwa odrzutowego.