Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Transport towarów niebezpiecznych podlega zarówno krajowym, jak i międzynarodowym regulacjom prawnym.

Podczas transportu towarów niebezpiecznych konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa całego procesu oraz pełnej zgodności z odpowiednimi przepisami.

Jeśli towary niebezpieczne przewożone są drogą lotniczą, niezbędne jest uwzględnienie wpływu niekorzystnych czynników zewnętrznych, jak różnice temperatury, ciśnienia czy wilgotności, a także ryzyko uszkodzenia związane z drganiami i nieodpowiednim obchodzeniem się.

SGS specjalizuje się we wszystkich aspektach przewozu towarów niebezpiecznych, począwszy od ich identyfikacji, a skończywszy na pakowaniu, oznaczaniu, metkowaniu i dokumentacji. Obsługujemy niemal wszystkie klasy towarów niebezpiecznych mieszczące się w szerokiej gamie produktów, w tym:

 • chemikalia;
 • chemikalia wysokowartościowe;
 • substancje petrochemiczne;
 • produkty naftowe;
 • gazy płynne;
 • aerozole;
 • kosmetyki;
 • farby;
 • akumulatory;
 • suchy lód;
 • substancje zakaźne;
 • materiały wybuchowe.

Nasze usługi obejmują:

 • obsługę, pakowanie i dokumentację towarów niebezpiecznych zgodnie z normami ONZ dot. pakowania, w naszych lokalnych oddziałach SGS albo w siedzibie klienta;
 • dowożenie, odbieranie i przechowywanie towarów niebezpiecznych;
 • identyfikację, znakowanie i metkowanie zgodnie z odpowiednimi regulacjami;
 • ponowne pakowanie towarów uszkodzonych;
 • ponowne pakowanie według maksymalnej dozwolonej ilości netto w opakowaniu;
 • wypełnianie Deklaracji Nadawcy zgodnie z przepisami IATA dla przewozu towarów niebezpiecznych, a także innych wymaganych dokumentów przewozowych;
 • organizację transportu krajowego i międzynarodowego; 
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych;
 • usługi z wykorzystaniem suchego lodu;
 • usługi w zakresie bio-logistyki dla szpitali, uniwersytetów i laboratoriów badawczych. 

Towary mogą być zbierane i dostarczane przez odpowiednie jednostki w ramach SGS albo za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej. Nasze biura i magazyny są strategicznie rozmieszczone przy Międzynarodowych Portach Lotniczych w Amsterdamie i Brukseli, przy innych regionalnych portach lotniczych oraz w Spijkenisse - samym sercu Portu Morskiego Rotterdam, co gwarantuje szybką dostawę do naszych klientów na całym świecie.

Dowiedz się, jak nasze usługi w zakresie transportu towarów niebezpiecznych mogą wspomóc Twoje działania.