Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Ocena bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska oferowana przez firmę SGS - zapewnia, że Twój obiekt został zaprojektowany i zaplanowany zgodnie z wszelkimi istotnymi przepisami i wymogami.

Jeśli chodzi o projekt fotowoltaicznej elektrowni słonecznej, musisz wziąć pod uwagę różnego rodzaju wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Nasza ocena bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska zapewnia Ci obszerne wsparcie na etapie projektowania fotowoltaicznej elektrowni słonecznej. Możemy pomóc Ci zidentyfikować wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska, a także zapewnić, że Twój obiekt został zaprojektowany i zaplanowany zgodnie z wszelkimi wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

Dlaczego warto wybierać ocenę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska oferowaną przez firmę SGS?

Możemy pomóc Ci:

 • zidentyfikować bieżące oraz kluczowe problemy związane z bezpieczeństwem, higieną oraz ochroną środowiska;  
 • zapewnić, że Twoja fotowoltaiczna elektrownia słoneczna została zaprojektowana i zaplanowana zgodnie z wszelkimi przepisami i wymogami;
 • chronić zdrowie i zapewnić bezpieczeństwo pracownikom;
 • zmniejszyć zagrożenie wystąpienia wypadku, kradzieży oraz uszkodzenia;
 • zmniejszyć zagrożenie wystąpienia szkód wyrządzonych na rzecz środowiska;  
 • zwiększyć wydajność pracy;
 • uzyskać zalecenia dotyczące zachowania bezpieczeństwa w przyszłości.

Światowej klasy usługi oceny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska oferowane przez ekspertów z dziedziny energii odnawialnej

Jako światowej klasy firma zajmująca się kontrolą, weryfikacją, badaniem oraz certyfikacją oferujemy Ci usługi sieci akredytowanych kontrolerów o zasięgu ogólnoświatowym, posiadających niezrównane doświadczenie w branży energii odnawialnej. Nasz niespotykany zasięg na skalę światową umożliwia nam zapewnienie Ci niezależnej oceny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska fotowoltaicznych elektrowni słonecznych w każdym zakątku świata.

Nasze usługi oceny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska obejmują:

 • dokumentację koordynacji;
 • analizę ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa;
 • weryfikację i opracowanie planów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa;
 • mechanizmy wewnętrznej kontroli wydawania pozwoleń;
 • weryfikację przepustek;
 • kontrole dostępu do wyznaczonych obszarów, takich jak zbiorniki z paliwem oraz przestrzenie zamknięte;
 • weryfikację dźwigów i operatorów;
 • planowanie ochrony zbiorowej;
 • planowanie wyposażenia ochrony personelu;
 • planowanie sygnalizacji bezpieczeństwa;
 • ustalenie tras przenoszenia i dróg ewakuacyjnych;
 • zapewnienie zewnętrznych koordynatorów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
 • wskazówki w zakresie przepisów BHP;
 • szkolenie kadry zarządzającej, nadzorującej oraz wykonawczej.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić, w jaki sposób nasza ocena bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska może pomóc Ci zapewnić, że Twoja fotowoltaiczna elektrownia słoneczna spełnia wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.