Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Przeprowadzana przez firmę SGS certyfikacja modułów fotowoltaicznych (PV) — badanie i certyfikacja modułów fotowoltaicznych w celu zapewnienia zgodności modułów z międzynarodowymi normami.

Moduły fotowoltaiczne muszą spełniać szereg przepisów i norm przed dopuszczeniem do sprzedaży i programów finansowania energii odnawialnej. Świadczone przez nas usługi w zakresie certyfikacji modułów fotowoltaicznych zapewniają Ci badania i certyfikację, która gwarantuje zgodność modułów z międzynarodowymi normami oraz potwierdzenie badań jakości przez niezależny podmiot.

Dlaczego warto wybrać wykonywaną przez firmę SGS certyfikację modułów fotowoltaicznych?

Możemy pomóc Ci:

 • przeprowadzić skuteczne badania modułów fotowoltaicznych pod kątem właściwości, trwałości, bezpieczeństwa i zgodności z wymogami prawnymi;
 • zapewnić, że Twoje moduły spełniają różne normy międzynarodowe, w tym IEC 61215, IEC 61646, IEC 61730-1/2, ISO 9000, ISO 14001;
 • zapewnić, że Twoje moduły posiadają certyfikaty i są dopuszczone do sprzedaży oraz programów finansowania energii odnawialnej;
 • uzyskać wstępną kwalifikację i ponowne badania modułów fotowoltaicznych o wymiarach do 2,6 m na 2,2 i wszystkich technologii wytwarzania modułów;
 • cieszyć się szybkim okresem realizacji krótszym niż cztery miesiące dzięki naszemu laboratorium badawczemu posiadającemu akredytację krajową i międzynarodową w zakresie badań modułów fotowoltaicznych.

Najwyższej światowej klasy usługi w zakresie certyfikacji modułów fotowoltaicznych świadczone przez sprawdzonego dostawcę

Najnowsze osiągnięcia technologiczne w dziedzinie energii odnawialnej sprawiły, że wiele obowiązujących wcześniej w tej dziedzinie dyrektyw i przepisów przestało być aktualnych. Krajowe i międzynarodowe organy regulacyjne pracują nad poprawieniem istniejących przepisów i przyjęciem nowych w celu stworzenia stosownych ram prawnych do dalszego rozwoju w dziedzinie energii odnawialnej.

Jako światowy lider w dziedzinie certyfikacji modułów fotowoltaicznych opracowujemy metody badawcze i współpracujemy przy projektach badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania energii słonecznej.

Nasza wiedza uwzględniająca globalne uwarunkowania, specjalistyczne kwalifikacje i najnowocześniejsze obiekty do badań nad energią solarną zapewniają producentom opracowywanie coraz lepszych produktów solarnych, które trafiają na globalny rynek. Jako lider rynku oferujemy nie tylko badania i certyfikację, ale jesteśmy w stanie obsłużyć cały łańcuch wartości w branży fotowoltaicznej.

Nasze usługi w zakresie certyfikacji modułów fotowoltaicznych są zgodne z normami Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) i obejmują:

 • pomiary mocy w warunkach znormalizowanych (Standard Test Conditions — STC),
 • wydajność przy niskim natężeniu promieniowania,
 • wydajność przy nominalnej temperaturze pracy ogniw (NOCT),
 • ocenę wydajności w klimacie nadmorskim (mgła solna) oraz z wykorzystaniem gazu żrącego (NH3),
 • pomiar współczynników temperaturowych,
 • badania klimatyczne (wilgotne gorąco, cykle temperaturowe oraz wilgoć-zamrażanie),
 • wstępne badania UV,
 • badania wytrzymałości na przegrzanie,
 • badania obciążenia mechanicznego,
 • badania wytrzymałości na nacisk,
 • badania wytrzymałości uderzeń gradu,
 • badania bezpieczeństwa elektrycznego,
 • badanie prądu upływowego w zanurzeniu,
 • badania izolacji,
 • badanie ciągłości uziemienia,
 • badanie wytrzymałości na warunki zewnętrzne,
 • badania napięcia udarowego,
 • badania elektrolumiscencyjności i z wykorzystaniem promieniowania podczerowonego,
 • kontrole w zakładach produkcyjnych.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi w zakresie certyfikacji modułów fotowoltaicznych mogą pomóc Ci w zapewnieniu zgodności ze stosownymi normami krajowymi i międzynarodowymi.