Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Świadczone przez firmę SGS usługi w zakresie realizacji projektu — skuteczne zarządzanie projektem w celu zapewnienia, że Twój projekt jest pomyślnie opracowywany i realizowany.

Jeżeli jesteś właścicielem, operatorem, inwestorem lub ubezpieczycielem projektu, musisz znać i łagodzić najważniejsze rodzaje ryzyka. Świadczone przez nas usługi w zakresie realizacji projektu zapewniają kompleksowe zarządzanie projektem w celu zapewnienia, że Twoje projekty są efektywnie opracowywane i realizowane.

Dlaczego warto wybrać świadczone przez firmę SGS usługi w zakresie realizacji projektu?

Możemy pomóc Ci:

 • uzyskać skuteczne wsparcie dotyczące procesu przetargowego, zarządzania projektem oraz usług z zakresu reprezentacji właściciela ze strony czołowych specjalistów;
 • zapewnić pomyślną realizację projektu na wszystkich jego etapach — od przetargu do przekazania;  
 • wybrać rzetelnych i odpowiednich wykonawców oraz zweryfikować, czy kontrakty związane z projektem obejmują wszystkie techniczne wymogi;
 • zapewnić, że etap konstrukcyjny jest profesjonalnie zarządzany i końcowe przekazanie jest dokonane terminowo.

Rzetelne usługi zarządzania projektem oferowane przez czołowego dostawcę na rynku

Jako światowy lider rynku w zakresie realizacji projektów, naszą ofertę opieramy o udokumentowane doświadczenie, najnowocześniejszą technologię i specjalistyczną wiedzę na najwyższym poziomie. Dzięki naszemu wyjątkowemu globalnemu zasięgowi możemy zaoferować lokalną obecność i doświadczony personel znający lokalne kwestie prawne i regulacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo, pewność i jakość w odniesieniu do Twojego projektu.

Ze względu na udokumentowane doświadczenie obejmujące opracowywanie, zarządzanie i realizację w zakresie różnych projektów jesteśmy firmą najczęściej na świecie wybieraną przez klientów poszukujących skutecznej realizacji projektów.

Nasze usługi w zakresie realizacji projektu obejmują wsparcie dotyczące procesu przetargowego, budowy i końcowego odbioru.

Wsparcie dotyczące procesu przetargowego

Możemy pomóc Ci w opracowaniu Twojego projektu, przygotowaniu dokumentów przetargowych i przy wyborze odpowiednich wykonawców.

Budowa

Możemy pozyskać odpowiedni zespół doświadczonych specjalistów stale pracujących w miejscu prowadzenia robót budowlanych, w celu realizacji Twojego przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi Project Management Institute. Możemy nadzorować szereg różnych czynników, w tym:

 • BHP,
 • bezpieczeństwo, 
 • środowisko,
 • zarządzanie incydentami i sytuacjami kryzysowymi,
 • zarządzanie danymi i dokumentacją,
 • sprawozdawczość i komunikację,
 • koordynację wykonawców,
 • zarządzanie miejscem wykonywania prac,
 • kontrolę harmonogramu,
 • monitorowanie kosztów,
 • zapewnienie i kontrolę jakości,
 • koordynację rozpoczęcia prac i przekazania obiektu,

końcowy odbiór.

Możemy opracować procedurę zatwierdzenia przekazania obiektu i nadzorować szereg czynników, w tym:

 • obserwować końcowy rozruch testowy;
 • ocenić wyniki końcowych badań;
 • zapewnić, że projekt jest starannie sprawdzony i wszystkie dokumenty, incydenty oraz zgłoszenia o niezgodności z wymogami (NCR) zostały ostatecznie rozwiązane i zamknięte; 
 • zapewnić, że przeprowadzona jest pełna kontrola użyteczności i bezpieczeństwa;
 • pomóc w terminowym przekazaniu projektu zgodnie ze specyfikacją.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi w zakresie realizacji projektu mogą pomóc Ci w pomyślnym opracowaniu, realizacji i przekazaniu Twoich projektów.