Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

ISO 31000 - zarządzanie ryzykiem — zasady i wytyczne to standard postępowania w zakresie zarządzania ryzykiem, którego celem jest pomoc małym i dużym przedsiębiorstwom prywatnym i publicznym w efektywnym zarządzaniu ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością.

Efektywne metody zarządzania ryzykiem można stosować w odniesieniu do zagrożeń, które mogą wpłynąć zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na działalność przedsiębiorstwa.

Poprzez zrozumienie wyzwań stawianych przez zagrożenia można poprawić wyniki firmy oraz uniknąć negatywnych skutków ryzyka dla firmy w aspekcie finansowym i prawnym. Przeprowadzane przez SGS audyty oraz szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem według normy ISO 31000 pozwalają ocenić stopień wdrożenia tych zasad i wytycznych w firmie. SGS to zaufany światowy lider w zakresie rozwiązań dotyczących efektywnego zarządzania ryzykiem we wszystkich sektorach i branżach. Nasza międzynarodowa sieć obejmuje ekspertów ze wszystkich dziedzin, a kompleksowe i rzetelne audyty zarządzania ryzykiem przyniosły nam powszechne uznanie.

Podczas audytu na zgodność z normą ISO 31000 nasz wysoko wykwalifikowany zespół szczegółowo analizuje wszystkie aspekty danego przedsiębiorstwa, w tym cele, strukturę organizacyjną, procesy, produkty/usługi, zasoby oraz procesy projektowania. Spełnianie zasad i wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem według normy ISO 31000 umożliwia naszym klientom:

  • identyfikowanie możliwości i zagrożeń, ich ocenę i reagowanie na nie  
  • zwiększenie efektywności operacyjnej przez aktywne zarządzanie ryzykiem
  • skuteczniejsze zapobieganie stratom
  • wykorzystanie lepszej znajomości przepisów dotyczących ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
  • poprawienie odporności działalności firmy w obliczu różnego rodzaju wyzwań i zagrożeń

SGS przeprowadza weryfikację zarządzania ryzykiem według normy ISO 31000 na każdym etapie działalności firmy. Poddając się audytowi według normy ISO 31000, klienci mogą poprawić efektywność operacyjną, zwiększyć zaufanie interesariuszy i zneutralizować ryzyko w aspekcie prawnym i finansowym. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o standardzie i procesie audytu.