Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Kontrola endoskopowa SGS - zmaksymalizuj dyspozycyjność techniczną turbin i wydajność energetyczną farmy wiatrowej.

Jedną z najistotniejszych kwestii, z którą wiąże się inwestowanie w projekty energetyki wiatrowej, jest dyspozycyjność techniczna turbin, mająca wpływ na zyskowność przedsięwzięcia. Zawsze istnieje ryzyko uzyskania niższej wydajności energetycznej z turbin wiatrowych na skutek przestojów i przerw konserwacyjnych. Nawet nieznaczna wada części o bardzo istotnym znaczeniu może spowodować niepożądany przestój i niższą produktywność. Niezawodność jest elementem koniecznym do tego, aby farma wiatrowa mogła działać w sposób efektywny i przynoszący zyski.

Wychodząc na przeciw temu wyzwaniu oferujemy usługę badania endoskopowego. Jest to metoda badania eksploatacyjnego pozwalająca na możliwie jak najszybsze wykrycie wad części o kluczowym znaczeniu. Kontrola endoskopowa umożliwia inspekcję wizualną uszkodzonych części, co pozwala na oszacowanie ich aktualnego stanu oraz potwierdzenie wyników pomiarów drgań i/lub analizy oleju.

Czym jest kontrola endoskopowa?

Kontrola endoskopowa to zaawansowana metoda badań nieniszczących (NDT). To dedykowana usługa obejmująca szereg czynności, w ramach których rozliczne elementy składowe turbin wiatrowych podlegają inspekcji oraz są monitorowane przez cały czas działania, w trakcie badań eksploatacyjnych.

Badanie metodą wideo-endoskopową jest szeroko stosowane w celu uzyskania dojścia do obszarów, do których dostęp jest ograniczony, bez konieczności rozmontowywania otaczających je struktur lub urządzeń. Technologia ta zapewnia gotowość do użycia badanej części lub elementu składowego. Pozwala na wykrycie problemu zanim spowoduje on poważne konsekwencje.

Dlaczego warto wybrać SGS?

Zastosowanie naszej metody badań endoskopowych pozwala zapewnić, że jakiekolwiek nieoczekiwane odstępstwo od normalnych warunków pracy urządzeń zostanie wykryte możliwie jak najwcześniej, zapobiegając w konsekwencji uszkodzeniu turbiny wiatrowej. Badamy elementy składowe turbin pod kątem uszkodzeń i nieprawidłowości, aby wykryć ewentualne odstępstwa od normalnych warunków ich działania na możliwie jak najwcześniejszym etapie i dzięki temu uniknąć kosztownych przestojów oraz przerw konserwacyjnych turbiny wiatrowej.

Nasz zespół, posiadający rozległą wiedzę i doskonałą znajomość sektora energii odnawialnej na poziomie ogólnoświatowym, przeprowadza inspekcje, testy wydajności, a także analizy zapobiegające powstawaniu uszkodzeń, pomagając zmaksymalizować wydajność, ograniczyć kosztowne przestoje, a także spełnić wymogi regulacyjne.

Upewnij się, że Twoja farma wiatrowa działa w sposób efektywny i przynoszący zyski, korzystając z usług SGS w zakresie kontroli endoskopowej. Skontaktuj się z lokalnym biurem, aby uzyskać więcej informacji.