Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Końcowe projektowanie montowania turbin wiatrowych, wraz ze sposobem ich instalacji w terenie oraz budowaniem fundamentów, stanowi decydującą fazę każdego projektu wykorzystującego energię wiatrową.

Przed przystąpieniem do tego etapu konieczne jest zapewnienie, że wszystkie potencjalne ryzyka zostały rozważone oraz że podjęte zostały wszelkie niezbędne środki minimalizujące ryzyko.

SGS zapewnia usługi, które mają na celu pomoc w minimalizowaniu ryzyka na końcowym etapie montowania turbiny wiatrowej oraz instalacji i zapewniają pomyślne dalsze działanie projektu wykorzystującego energię wiatrową.